Verlengen van mantelzorgwaardering eenvoudiger; vanaf 1 juli vanuit huis

Foto: © Stadspas - gemeente Venlo.

Alle mantelzorgers die afgelopen jaar de Stadspas Venlo hebben ontvangen, kunnen vanaf 1 juli eenvoudig vanuit thuis, via hun persoonlijke digitale omgeving, hun mantelzorgwaardering verlengen.

De mantelzorgwaardering is bedoeld om mensen te bedanken die belangeloos mantelzorg verlenen aan een naaste. Zij verdienen het om in het zonnetje gezet te worden.
Mantelzorg is meer dan alleen de alledaagse zorg voor elkaar. Een mantelzorger is iemand die lange tijd – onbetaald – veel zorg geeft. Dankzij deze zorg is bijvoorbeeld minder of geen thuiszorg nodig. Mantelzorg kan zwaar en intensief zijn en het vraagt inzet van een mantelzorger.

Om de mantelzorgers jaarlijks te bedanken, heeft gemeente Venlo de mantelzorgwaardering in de vorm van een vrij te gebruiken bijdrage van €75,- op de Stadspas Venlo. Iedereen die mantelzorg verleent en voldoet aan de voorwaarden, kan de mantelzorgwaardering aanvragen. Er zijn twee voorwaarden waaraan moet worden voldaan:

  • De mantelzorger moet minimaal 3 maanden, 4 uur per week zorg bieden aan zorgvrager (denk aan zorg voor vader, moeder, kind, buurvrouw, vriend, etc).
  • De zorg wordt verleend binnen gemeente Venlo (de aanvrager mag zelf buiten de gemeente wonen)

Mensen die vorig jaar al de stadspas Venlo hebben ontvangen kunnen dit jaar voor het eerst eenvoudig digitaal de mantelzorgwaardering verlengen. Per 1 juli is het zover. Door in te loggen op de persoonlijke digitale omgeving op www.stadspasvenlo.nl kunnen mantelzorgers met één druk op de knop hun aanvraag verlengen. Zij hebben recht op een verlenging als de situatie onveranderd is en ze nog steeds voldoen aan de voorwaarden. De mantelzorgwaardering wordt vervolgens automatisch bijgeschreven op de pas. Aanvragers worden steekproefsgewijs getoetst.

Nieuwe aanvragen van de mantelzorgwaardering lopen via Incluzio Sociale Basis. Zij helpen met de aanvraag en kunnen ook helpen en adviseren op het gebied van zorg voor een naaste. Voor meer informatie, bel 088 2987653 of bezoek de website van Incluzio: www.incluziosocialebasis.nl 

Reacties