Unieke samenwerking voor binnenstad 2030

Foto: Gouden driehoek - Gemeente Venlo.

Gemeente Venlo, vastgoedeigenaren en ondernemers kijken samen naar de toekomst.

Gemeente Venlo, Venlostad.com en Vereniging van Vastgoedeigenaren Venlo hebben gezamenlijk het initiatief genomen om te komen tot een tienjarenplan voor het Venlose centrum. Het is voor het eerst dat de zogenaamde gouden driehoek van de binnenstad op deze manier samen de ankers voor de toekomst uitzet. ‘Plan Binnenstad 2030’ moet een nieuwe koers uitzetten waaraan alle partijen zich committeren.

Binnensteden onder druk
Bijna dagelijks komen in de media berichten voorbij van omvallende grootwinkelbedrijven en leegstand in binnensteden. Wethouder Erwin Boom: ”Ook onze binnenstad staat onder druk. Alleen als alle belanghebbenden samenwerken en verder durven kijken dan hun eigen belang kunnen we een vuist maken tegen de negatieve ontwikkelingen in de retail.” Marc Bartels van de Vereniging van Vastgoedeigenaren vult aan: ”Vastgoedeigenaren kijken naar de lange termijn en zijn ook bereid daarin te investeren. Maar dan moet er wel een breed gedragen toekomstbeeld zijn, waar iedereen achter gaat staan.”

Gouden driehoek
Het afgelopen jaar hebben ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeenten elkaar meer en meer opgezocht. Erik Manders van Venlostad.com: ”Dit zijn de partijen die met geld in de binnenstad zitten. Het is niet meer dan logisch dat er gezamenlijk wordt opgetrokken. Nu is wel het momentum.”

De komende maanden vinden gesprekken plaats met tal van belanghebbenden en experts. Marcel Tabbers van Venlo Partners: “We zijn op zoek naar nieuwe scenario’s voor de binnenstad. Plan Binnenstad 2030 wordt het kompas voor de toekomst!”

Reacties