Venlo zoekt nieuwe invulling voormalig museumpand van Bommel van Dam

Foto: © Gemeente Venlo.

Het voormalige pand van museum van Bommel van Dam krijgt een nieuwe bestemming. Maar welke, dat is nog even afwachten. Wie een goed plan heeft voor het voormalige museumpand aan de Deken van Oppensingel, kan zich hier van 27 september tot 11 december 2019 voor inschrijven.

Uniek pand op unieke locatie
In november 2017 heeft het museum van Bommel van Dam het pand aan de Deken van Oppensingel 4 – 6  verlaten. Het museum verhuist naar het tegenover gelegen voormalige postkantoor aan de Keulse Poort. Het voormalige museumpand is tijdelijk gebruikt door de Universiteit Maastricht en is per 1 augustus weer beschikbaar gekomen. Het pand maakt onderdeel uit van het Venloos collectief geheugen en ligt aan de rand van het grootste park van de binnenstad. Behoud en herinvulling is daarom het uitgangspunt.

Het oudste deel van het museumgebouw is een belangrijke representant van het Venlose erfgoed van de naoorlogse periode en de Koude Oorlog. De gemeente overweegt een deel van het gebouw aan te merken als gemeentelijk monument. Een zo maximaal mogelijk behoud van het oudste deel en benutting van de belangrijkste erfgoedwaarden en kernkwaliteiten van het gebouw is een van de gunningscriteria waarop inschrijvingen worden beoordeeld.

Ruime belangstelling
Al snel na het vertrek van het museum bleek er ruime belangstelling te zijn voor dit bijzondere pand op deze prominente locatie. Daarom kiest Venlo nu voor een transparante aanbestedingsprocedure waaraan zowel ondernemers als particulieren kunnen meedoen. In die aanbesteding koppelt de gemeente de verkoop van het pand nu aan de vraag om een goed plan voor een nieuwe bestemming.

Wethouder Peeters: “Een goede, passende nieuwe bestemming voor de stad is voor ons belangrijker dan een ‘verkoop aan de hoogste bieder’. Daarom kiezen we heel bewust voor een zorgvuldig en transparant proces. Gewoon een ‘bord in de tuin’ is voor ons onvoldoende.”

De opdracht
De nieuwe invulling van het gebouw moet een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het gebied. Er is een aantal eisen en wensen geformuleerd waaraan de initiatieven minimaal moeten voldoen. Zo mag de nieuwe bestemming geen beperking vormen voor de activiteiten in het park en dient de nieuwe invulling een horeca of kioskfunctie gericht op het park te bevatten. Ook moet de verbouwing en nieuwe invulling voldoen aan de C2C-principes.

Naast het inhoudelijke initiatief wordt ook de verkoopprijs meegewogen. De minimale verkoopprijs voor het pand is 400.000 euro. Een beoordelingscommissie zal aan de hand van een afgewogen oordeel het college adviseren om te komen tot een besluit voor gunning van de opdracht.

Voor deze aanbesteding is besloten om een schouw te organiseren, zodat geïnteresseerden de mogelijkheid krijgen het pand te bezichtigen. De schouw vindt plaats op 14 oktober van 18.00 – 21.00 uur. Aanmelden hiervoor is niet nodig.

Hoe werkt de aanbesteding
Aan de aanbesteding zit een vaste procedure. In het kort gaat het als volgt:
1. Initiatiefnemers maken hun interesse kenbaar;
2. De gemeente stelt de aanbestedingsdocumenten digitaal beschikbaar (via TenderNed / Venlo Online);
3. Initiatiefnemers kunnen vragen stellen over de aanbesteding;
4. De gemeente stelt alle antwoorden op alle vragen beschikbaar via de nota van inlichtingen;
5. Initiatiefnemers kunnen tot woensdag 11 december om 13.00 uur inschrijven.

Interesse?
KvK-geregistreerde initiatiefnemers dienen hun interesse kenbaar te maken via TenderNed. Particuliere initiatiefnemers kunnen dit doen via [email protected]

De inschrijvingsleidraad en alle bijbehorende documenten om mee te kunnen doen aan de aanbesteding vindt u hieronder:

Inschrijvingsleidraad herbestemming Museum BvD
Bijlage 1. Aanbiedingsbrief
Bijlage 2. Overeenkomst van koop en verkoop Deken van Oppensingel 4 – 6
Bijlage 3. Ontwikkelingsovereenkomst Deken van Oppensingel 4 – 6
Bijlage 4. Algemene verkoopvoorwaarden onroerende zaken gemeente Venlo 2012
Bijlage 5. Prijzenblad
Bijlage 6. Antwoordformulier Eisen
Bijlage 7. Verkooptekening
Bijlage 8. Cultuurhistorische waardestelling Museum en Atoombunker

Reacties