Gemeente organiseert Buurtcafés in alle wijken van Venlo

Foto: © Gemeente Venlo.

De gemeente Venlo heeft de komende jaren meer aandacht voor wijken en dorpen. Dat betekent dat de gemeente intensief aan de slag moet gaan om buurten en wijken zo goed mogelijk te ondersteunen. Maar op welke manier kunnen ze dat het beste doen?

Buurtcafés
Om op die vraag een antwoord te krijgen, organiseert de gemeente Venlo buurtcafés. Per wijk of buurt is er een buurtcafé gepland, waarvoor alle inwoners van die wijk zijn uitgenodigd. In totaal zijn er 23 bijeenkomsten gepland in de periode van 15 november tot en met 17 december.  In het PDF bestand vindt u een overzicht met alle bijeenkomsten en kunt u bekijken wanneer er bij u in de buurt een buurtcafé is.

Tijdens die bijeenkomsten gaan wethouders en ambtenaren met de inwoners in gesprek over bijvoorbeeld de ervaringen met de gemeente in het verleden. Verbeteringen voor de toekomst en op welke manier het beste samengewerkt kan worden tussen bewoners, wijken en gemeente.

Enquête
Inwoners die niet bij de bijeenkomst in hun wijk aanwezig kunnen zijn, kunnen een enquête invullen om zo toch hun mening te geven. Dit kan op www.venlo.nl/wijken 

Tot 18 december is de enquête in te vullen.

Vervolg
De gemeente kiest ervoor om eerst met iedere buurt, wijk of dorp in gesprek te gaan over de wijze waarop ze moeten samenwerken. Zo hebben ze aandacht voor iedere wijk. Als dat is vastgesteld, dan gaan ze in gesprek over wat ze samen in de wijk kunnen veranderen. In februari maken ze de resultaten van het onderzoek bekend. Deze gegevens dienen dan als basis voor het ontwikkelen van een samenlevingsagenda die het college samen met de inwoners van Venlo in 2019 zal maken. Iedere wijk krijgt in de toekomst zijn eigen agenda, met eigen inhoud.

Planning
Najaar 2018 Buurtcafés en enquête
Voorjaar 2019 Resultaten onderzoek bekend
Voorjaar 2019 Presenteren nieuwe wijkenaanpak
Vanaf mei 2019 Gesprekken in de wijk over samenlevingsagenda voor de wijk
Najaar 2019 Een uitvoerbare samenlevingsagenda voor iedere wijk
Vanaf 2020 Ieder jaar samen met de wijk een samenlevingsagenda maken

Overzicht Buurtcafés
In dit PDF bestand vindt u een lijst waarin staat wanneer er bij u in de buurt een buurtcafé is.

 

Reacties

article
50795
Gemeente organiseert Buurtcafés in alle wijken van Venlo
De gemeente Venlo heeft de komende jaren meer aandacht voor wijken en dorpen. Dat betekent
https://venlo.nieuws.nl/gemeente/50795/gemeente-organiseert-buurtcafes-wijken-venlo/
2018-11-07T13:52:29+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/351/2018/11/07135216/359-buurtcafe-beton.jpg
Gemeente, nieuws