Pro­vin­cie fi­nan­ciert uit­brei­ding Brightlands Cam­pus Green­port Ven­lo met € 17,6 mil­joen

Om de verdere groei van de campus te kunnen accommoderen, wordt Brightlands Campus Greenport Venlo uitgebreid met een Bright House en een Bright Village. De nieuwe gebouwen zijn bedoeld voor start-ups, ondernemers, kennisinstellingen en onderzoeksinstituten die zich op de campus willen vestigen c.q. daar reeds gevestigd zijn en willen uitbreiden. Met de bouw is een investering van 22,6 miljoen euro gemoeid.