Ombudsteam ook bereikbaar tijdens lockdown

Foto: ©Via PvdA in persbericht.

Het Ombudsteam helpt mensen om problemen op te lossen. Ook in deze lockdown tijd. Het wekelijkse spreekuur is nu even gesloten, maar het Ombudsteam staat telefonisch en schriftelijk klaar voor hulp.

Hulp voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Soms lopen mensen vast in een wirwar van regels. Er kunnen problemen zijn met instanties als het energiebedrijf, de zorgverzekering of de woningbouwcorporatie. Mensen kunnen zich onrechtvaardig behandeld voelen door een gemeentelijke instantie. De aanvraag van een uitkering kan veel te lang duren. Bij al dit soort zaken kan het PvdA Ombudsteam ingeschakeld worden.

Helpen doen de leden van het Ombudsteam door te luisteren, de vraag helder te krijgen en een passende weg naar een oplossing te zoeken. Iedere inwoner van Venlo kan bij het Ombudsteam aankloppen: er wordt op geen enkel onderscheid gemaakt. Lid zijn van de PvdA is niet nodig. De hulp van het Ombudsteam is geheel kosteloos.

Neem contact op via telefoonnummer: 06 4417 0031 of email: [email protected] voor het maken van een afspraak.

Dit is een persbericht van het PvdA. 

Reacties