Officiële ondertekening eerste KVO convenant Blerick

Foto: KVO-W uitreiking.

Afgelopen dinsdag is in ‘t Raodhoes te Blerick officieel het KVO-W-certificaat uitgereikt. Dit gebeurde samen met het ondertekenen van het convenant door alle deelnemende partijen, te weten CCV, Gemeente Venlo, Politie, Brandweer, Stichting TaskForce Blerick.

Afgelopen jaar hebben alle stakeholders, samen met het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) gewerkt aan de samenwerking op gebied van een schoner en veiliger centrum. Het KVO helpt de betrokken partijen daarbij gezamenlijk afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken en het gebied aantrekkelijker te maken. Politie, Brandweer, gemeente, winkeliers en vastgoedeigenaren dragen allemaal vanuit eigen expertise bij aan de totstandkoming van deze samenwerking. Het project maakt onderdeel uit van het plan “Samen Vooruit” waar Blerick (samen met Tegelen) werkt aan een aantrekkelijk en toekomstproof winkel- en verblijfsgebied.

Eerste KVO-W in Venlo
Na het doorlopen van alle stappen in het KVO-W-project, werd afgelopen week met goed resultaat de officiële audit afgenomen door het Kiwa. Hiermee is Blerick-Centrum het eerste winkelgebied in de gemeente Venlo waar het KVO-certificaat wordt behaald. Kiwa NCP is een onafhankelijke Certificatie-Instelling die vaststelt of betrokken partijen in dit KVO-traject hebben voldaan aan de gestelde kwaliteitseisen. De veiligheidsproblemen zijn in kaart gebracht, er wordt gekeken naar oplossingen en er worden maatregelen genomen. De bevindingen van Kiwa waren positief, waarmee de certificering tot uitvoer kan worden gebracht. Hiermee zijn we er natuurlijk nog niet. De goede samenwerking zal worden voortgezet om zo samen een aantrekkelijk en toekomstproof winkelcentrum te ontwikkelen.

Reacties