Basisschool de Meule op 3 gebieden een gezonde school!

Foto: © Basisschool De Meule.

Basisschool de Meule uit Venlo beschikt sinds kort over 3 deelcertificaten van de gezonde school. Het certificaat ‘sport en bewegen’ en ‘voeding’ waren de afgelopen 2 jaar al behaald. Het deelcertificaat ‘welbevinden’ is daar sinds kort aan toegevoegd. 

Het is vrij uniek dat een school in het bezit is van 3 certificaten. De school heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in gezondheid en welbevinden van de kinderen en de werknemers. Hierdoor mogen ze zich alweer enkele jaren een gezonde school noemen.

Op de Meule is er veel aandacht voor sport en bewegen in combinatie met voeding. Daarnaast vindt de school het ook erg belangrijk dat kinderen lekker in hun vel zitten, graag naar school komen en op een goede manier met elkaar omgaan.

Basisschool de Meule staat voor ‘Goed onderwijs met extra aandacht voor sport en gezondheid’. We zijn ervan overtuigd dat je door een gezonde leefstijl beter kunt leren en presteren. Daarom besteden we in de lessen extra aandacht aan sport en gezondheid. Met deze 3 speerpunten sport/bewegen, voeding en welbevinden maken we de visie op gezond gedrag helemaal waar. Deze certificaten waarborgen de kwaliteit van het aanbod. We vinden immers dat gezonde en fitte leerlingen met gezonde omgangsvormen goed in hun vel zitten, graag naar school komen en beter presteren.

Bewegen in de klas en de daily mile zorgen voor extra beweegmomenten tijdens de lesdag. Dit is niet alleen maar leuk, het zorgt ook voor een betere focus op de leertaken. We stimuleren een gezonde leefstijl. In samenwerking met Kokkerelli werken we sinds schooljaar 2017-2018 aan projecten die bijdragen aan bewustwording en goede kennis van voeding en gezondheid op jonge leeftijd. Vanwege het continurooster, waarbij de kinderen elke dag van half 9 tot 2 uur naar school gaan, lunchen leerlingen en leerkrachten gezamenlijk. Ouders, leerkrachten en leerlingen zorgen dan voor een gezond lunchpakket. Een groente- of fruithapje tijdens de ochtendpauze en het drinken van water is vanzelfsprekend. Elk kind kan gebruik maken van een eigen drinkfles en de school heeft op elk plein een watertappunt.

Niet alleen gezonde voeding en gezond bewegen is belangrijk, maar ook gezonde omgangsvormen. Daarvoor wordt het programma van de Vreedzame School gebruikt. Het is belangrijk dat leerlingen oog leren hebben voor hun omgeving en hun eigen rol hierin leren kennen. Vandaar ook dat we het project van de wijk Venlo-Noord ‘geld voor geen geweld’ omarmen. Door dit project leren de kinderen hoe om te gaan met hun wijk, de spullen die ze gezamenlijk gebruiken en de bewoners ervan. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt zo gestimuleerd.

Reacties