Nieuwe Kaldenkerkerweg is groener, veiliger en duurzamer

Foto: © Via bericht gemeente Venlo.

Sinds 29 juli j.l. is de nieuwe Kaldenkerkerweg in Tegelen weer open voor verkeer. De nieuwe Kaldenkerkerweg is veiliger, groener, duurzamer en klaar voor de toekomst.

Goede samenwerking
Samenwerking is essentieel om een mooi eindresultaat te bereiken. De samenwerking tussen de gemeente Venlo, BLM Wegenbouw en de inwoners en ondernemers in de omgeving is naar volle tevredenheid verlopen. In het bijzonder de samenwerking met de werkgroep Kaldenkerkerweg en met Parkmanagement Venlo. Het is altijd een uitdaging om alle belangen bij elkaar te brengen. Enerzijds dient de nieuwe Kaldenkerkerweg hinder in de wijk te beperken, doorgaand verkeer en snelheid te ontmoedigen. Echter, de weg is ook de enige ontsluiting voor het aangrenzende bedrijventerrein en dient geschikt te zijn voor logistiek. Door slimme oplossingen in het ontwerp op te nemen, is aan beide belangen tegemoet gekomen.

Een veilig vrij liggend fietspad
De nieuwe Kaldenkerkerweg is veiliger geworden. Het nieuwe vrij liggend fietspad zorgt voor minder problemen tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer. Ook zijn bij de kruispunten veilige oversteekplaatsen ingericht.

Groener en duurzamer
De nieuwe Kaldenkerkerweg is ook groener en duurzamer. Regenwater is volledig afgekoppeld van het rioolsysteem. Regenwater dat nu op openbaar gebied valt, wordt middels een ondergronds infiltratiesysteem ter plekke in de bodem gebracht.

Het asfalt in de Kaldenkerkerweg is duurzamer en vooral stiller. Ook is het asfalt binnen de bebouwde kom ‘fluisterstil’. Dit komt tegemoet aan de wensen van omwonenden.

Daarnaast is de Kaldenkerkerweg flink vergroend. Dit draagt bij aan een fraai straatbeeld, meer biodiversiteit, minder hitte stress, en een gezonde leefomgeving.

Grensverleggend
De herinrichting is helemaal doorgetrokken tot aan de Duitse grens én zelfs erover. De nieuwe aansluiting van het fietspad is in samenwerking met de oosterburen gerealiseerd aan de Duitse zijde van de grens. Of het fietspad in de toekomst nog verder in Duitsland wordt doorgetrokken, is nog niet bekend.

© Dit is een bericht van de gemeente Venlo. 

Reacties

Cookieinstellingen