Het agressieve karakter van de Japanse Duizendknoop

Foto: De Japanse Duizendpoot - Venlo Online.

In de gemeente Venlo krijgen we steeds meer te maken met verwilderde planten. Een van deze planten is de Japanse Duizendknoop. Vanwege het agressieve karakter vormt de plant een bedreiging voor de natuurlijke balans en kwaliteit van onze groenvoorzieningen. Maar ook verhardingen, hekwerken en riolering kunnen beschadigd raken door de wortels van de Japanse Duizendknoop. Dit probleem is niet uniek voor Venlo.

Wat doet de gemeente hieraan en wat kun je als inwoner zelf doen?
Afgelopen winter is de gemeente gestart met de bestrijding van de Japanse Duizendknoop. Op een aantal locaties, waar de plant veel schade oplevert of de kans groot is dat hij zich snel verspreid, zijn de planten en een groot deel van de wortels – bovenste 20 tot 30 cm – met een wortelriek uit de grond gehaald en verwijderd.

Hoe pakt de gemeente de strijd aan?
Bij dit verwijderen en ontwortelen blijven delen die afbreken van de wortels en delen die dieper zitten achter in de bodem. Vanuit deze achtergebleven delen komt de plant in het voorjaar weer op. Intensieve nazorg is noodzakelijk om de overgebleven worteldelen uit te putten. Deze nazorg houdt in dat in het groeiseizoen ongeveer 1x per maand de opkomende planten worden uitgetrokken en verwijderd.

Dit uitputten van de worteldelen is een lang proces, maar als de gemeente dit frequent blijft uitvoeren is de verwachting dat de plant na ca. 5 jaar is verdwenen. Om dit proces te versnellen worden op de behandelde stukken kruiden ingezaaid en / of plantsoen aangebracht die het licht wegnemen voor de weer opkomende duizendknopen zodat deze meer energie nodig hebben om te groeien en daardoor sneller uitgeput raken.

Op welke locaties is de gemeente nu aan de slag?
Op verschillende locaties wordt de Japanse Duizendknoop nu aangepakt en nazorg uitgevoerd. Onderaan de pagina vindt je een overzicht met deze locaties.

Werk in uitvoering
Aangezien het uitvoeren van de werkzaamheden grotendeels handmatig wordt uitgevoerd blijft de hinder en overlast voor de omgeving beperkt. De medewerkers die buiten de werkzaamheden uitvoeren zijn herkenbaar aan reflecterende veiligheidskleding.

Wat kun je als inwoner doen?
Samen zetten we hiermee belangrijke stappen in de strijd tegen de Japanse Duizendknoop. Het blijft daarom nog steeds belangrijk om locaties waar de Japanse duizendknoop zich heeft gevestigd, zowel op gemeentelijk als privéterrein, door te geven door middel van een melding op de website van de gemeente..

Mocht je de plant aantreffen in jouw eigen tuin of terrein dan is voorkomen van verspreiding het belangrijkste. Bij werkzaamheden rondom de plant moet er dan goed op letten dat vrijkomende grond of planten delen niet op andere plaatsen in uw tuin terecht komen. Vrijkomende wortels, grond of plantendelen afvoeren met het restafval en niet in de groene container. Van het afval uit de groene container wordt weer compost gemaakt. Bij het produceren van deze compost sterft de Japans duizendknoop niet helemaal af waardoor de plant zich via deze compost weer verder kan verspreiden. Dit wil de gemeente graag voorkomen!

Meer informatie
Mocht je naar aanleiding van dit bericht nog meer willen weten of graag willen weten hoe je deze plant kunt herkennen dan kun je hiervoor terecht op www.bestrijdingduizendknoop.nl.

Overzicht locaties werkzaamheden Japanse Duizendknoop:

Reacties

Cookieinstellingen