Verkenning ‘nieuwe energie’ Meelderbroek Belfeld

Foto: © Gemeente Venlo.

Begin 2021 heeft de gemeenteraad het beleidskader “Nieuwe Energie” vastgesteld. Hierin staat welke koers ze de komende jaren varen voor het opwekken van duurzame zonne- en windenergie. Afgesproken is om voorlopig in principe geen nieuwe middelgrote of grootschalige plannen voor zonne- en windenergie in behandeling te nemen. Wel is afgesproken om twee gebieden binnen de gemeente Venlo te gaan verkennen. Een van deze gebieden is het Meelderbroek in Belfeld laat de gemeente weten. 

Gekeken wordt wat mogelijke ontwikkelkansen zijn voor dit gebied. De verkenning wordt in de volledige breedte gedaan. Ze kijken niet alleen naar onze klimaatdoelstellingen, maar juist hoe verschillende economische, maatschappelijke en ruimtelijke doelstellingen elkaar kunnen versterken. De energieopgave is de aanleiding voor de verkenning, maar niet per se de uitkomst voor mogelijke vervolgstappen.

Proces
Onderdeel van de gebiedsverkenning zijn gesprekken met inwoners, ondernemers en organisaties met een belang in het gebied. De gemeente wil samen kijken welke kansen en opgaven er zijn. Welke zorgen en behoeften zijn er? Denk aan duurzame energieopwek, natuurontwikkeling of kansen voor het bedrijfsleven.

Deze gesprekken worden in het tweede kwartaal van dit jaar door de gemeente gevoerd. Wat er opgehaald is uit de gesprekken wordt vervolgens gepresenteerd en vormt de eerste stap in het gesprek dat wij in Belfeld willen voeren.

Vragen?
Heb je vragen over de gebiedsverkenning? Neem dan contact op met Stan Belgers via [email protected]

© Gemeente Venlo.

 

Reacties

Cookieinstellingen