Hoogwaterbescherming in Venlo doen we samen

Foto: © Keistadnieuws.

De hoogwatercrisis van afgelopen zomer ligt velen nog vers in het geheugen. In de aanpak van de crisis is veel goed gegaan maar veel ook niet. Om hiervan te kunnen leren, is de gemeente afgelopen maanden in gesprek gegaan met de inwoners van de direct getroffen gebieden. Maar ook met inwoners die zich betrokken voelen bij deze hoogwatercrisis. Want samen vochten we ons door deze crisis. En samen kunnen we er ook van leren.

Het waren voor de gemeente intensieve en indrukwekkende gesprekken. De gemeente is dankbaar voor de openheid die de aanwezigen hierin hebben betracht. Hoewel de gesprekken in de diverse wijken en dorpen een eigen karakter hadden, is er een duidelijke rode draad door alle gesprekken. Er is behoefte aan een praktisch draaiboek per wijk of dorpskern met duidelijke informatie.

Dit kan de gemeente niet alleen. Er zijn daarom al afspraken gemaakt met vertegenwoordigers van de diverse wijken en dorpskernen. Dit zijn bijvoorbeeld de hoogwaterwerkgroepen en de dorps-/wijkraden. Begin januari zijn al de eerste afspraken gepland om samen te werken aan actuele draaiboeken.

Er gebeurt al een heleboel op dit moment. Zo houdt de gemeente uiteraard de actuele waterstanden nauwlettend in de gaten. De recente regenval leidt de komende dagen tot hogere standen. Een normaal beeld voor de tijd van het jaar. Verder zijn ze bezig met het actualiseren van hun eigen hoogwaterplan en werken we aan betere communicatielijnen ten tijde van een crisis.

Reacties

Cookieinstellingen