Maandelijkse inzameling GFT-afval in de winter

Foto: © Gemeente Venlo.

De GFT-winterinzameling binnen de gemeente Venlo start op 29 november 2021 en loopt tot 4 maart 2022. Tijdens deze periode wordt de GFT-container één keer per vier weken geleegd. Dit is in de volgende weeknummers: 50/51, 2/3 en 6/7.

De gemeente Venlo leegt de groene GFT-container in de zomer wekelijks om stankoverlast te beperken. In de lente en in de herfst maken we de groene container één keer per 2 weken leeg en in de winterperiode worden GFT-containers één keer per 4 weken geleegd. Dit doen we omdat het GFT-aanbod in de winter veel kleiner is en stank overlast door lage temperaturen beperkt blijft.

Afvalkalender
Kijk voor de exacte inzameldagen van uw GFT-container op onze digitale afvalkalender: www.venlo.nl/afvalkalender. Daar kunt u ook zien wanneer restafval, PMD en oud papier wordt ingezameld. De afvalkalender loopt vooralsnog tot eind 2021 en wordt binnenkort aangevuld.

Tips voor GFT-afval scheiden in de winter
• Bladafval kan in de winter veel vocht bevatten. Als uw container leeg is, kunt u een krant, eierdozen of stro onder in de container leggen. Deze producten nemen het vocht op en voorkomen daarmee voor een groot deel het vastvriezen van GFT op de bodem.
• Zet uw container in de schuur of op een beschutte plek.
• Laat het natte groente- en fruitafval, theeblaadjes en koffieprut uitlekken voordat u het in de container doet.
• Leg bij strenge vorst iets onder de deksel zodat deze niet vast vriest.
• Let op: doe geen zout of antivriesmiddel in uw container om het vastgevroren afval te ontdooien. Hierdoor kan het GFT-afval niet meer hergebruikt worden als grondstof voor bijvoorbeeld compost.

 

Reacties