Ontmoeting met nieuwe afvalcoach in Venlo

Foto: © Suzanne van Knippenberg via gemeente Venlo.

In deze reeks brengt de verhalen van mensen die zich vanuit de gemeente Venlo inzetten voor een schone, geschikte en duurzame openbare ruimte. De vorige keer spraken we Dion Nijskens over de aanpak van zwerfafval in Venlo. Dit keer ontmoeten we Suzanne van Knippenberg, die sinds het begin van 2020 afvalcoach is. 

Een interview met Suzanne van Knippenberg

Suzanne van Knippenberg was al een aantal jaren actief als fanatiek vrijwilliger en één van de kartrekkers van VenloSchoon; een initiatief dat zwerfafval opruimt en noteert in Venlo en omgeving. “Zo kwam ik in gesprek met de gemeente. We kregen door onze opruimacties namelijk een steeds beter beeld van waar de problemen met zwerfafval het grootst waren en het leek ons slim om dit samen met de gemeente aan te pakken. Zo wilden we onze verzamelde kennis over zwerfafval delen en bijvoorbeeld op plekken waar veel peuken liggen een interactieve Stembak laten plaatsen.”

Tijdens de gesprekken bleek dat VenloSchoon met veel zaken bezig was waar de gemeente Venlo ook actief mee aan de slag wilde, zoals het in kaart brengen van zwerfafval en het helpen van mensen bij het schoonhouden van hun omgeving. “Zo is het balletje gaan rollen en inmiddels ben ik sinds het begin van 2020 actief als afvalcoach van de gemeente Venlo. Het eerste half jaar lag de focus op het in kaart brengen van zwerfafval. Ik loop daarvoor regelmatig 24 routes verspreid over Groot Venlo en noteer dan al het afval dat ik tegenkom. Zo ontstaat een goed beeld van waar veel afval ligt, wat voor soort afval het is en waar het vandaan komt. Er wordt immers vaak geroepen dat het een groot probleem is, maar door harde cijfers te verzamelen kunnen we veel preciezer zien waar het mis gaat. Vervolgens kan ik als afvalcoach gericht mensen aanspreken op hun rol in het probleem, als bijvoorbeeld duidelijk is dat op een plek veel plastic verpakkingen liggen die van een winkel of bedrijf afkomstig zijn.”

“Door afval nauwkeurig in kaart te brengen, kunnen we veel beter zien waarom het op bepaalde plekken misgaat en gerichter mensen aanspreken”

Voor het registreren van afval gebruikt Van Knippenberg een app genaamd Litterati, waarmee mensen over heel de wereld informatie verzamelen, met als doel: het terugdringen van het wereldwijde zwerfafvalprobleem. “Het in kaart brengen van zwerfafval is een belangrijke stap in het oplossen van het probleem. We delen deze informatie bijvoorbeeld ook met onze collega’s van beleid en van handhaving, zodat zij weten waar de hotspots zich bevinden, extra mensen kunnen inzetten of beleid hierop kunnen maken.”

De belangrijkste taak van de afvalcoach is uiteindelijk niet zozeer het in kaart brengen van afval, maar vooral het stimuleren van bewoners en bedrijven door persoonlijk contact. “Afvalpreventie is daarbij het belangrijkste doel. Aan de voorkant, niet steeds aan de achterkant achter de feiten aanlopend. Maar wel op een positieve manier. Ik ben er in eerste instantie niet om mensen terecht te wijzen, maar om mensen met tips en advies te helpen door te vragen waar het mis gaat en samen naar een oplossing te zoeken.”

“De belangrijkste taak van de afvalcoach is het stimuleren van bewoners en bedrijven door persoonlijk contact”

Eén van de taken die Van Knippenberg op zich neemt, is het onderzoeken van de bijplaatsingen; grof afval dat bij ondergrondse containers wordt geplaatst. “Ik ben inmiddels op een aantal van die plekken een buurtonderzoek gestart. Door bij mensen aan te bellen en te vragen naar de problemen rondom afval, kreeg ik al snel een goed beeld van waar het mis gaat, waar het afval vandaan komt en hoe wij als gemeente kunnen helpen. Het persoonlijke contact maakt het verschil en ik merk dat er over het algemeen ook positief wordt gereageerd.”

Vaak wordt na een kort gesprek al duidelijk wat er precies aan de hand is, veelal is er geen sprake van een kwade intentie, maar van onwetendheid bij burgers. “Soms hebben mensen geen pasje meer of weten ze niet hoe ze die moeten aanvragen, dan kan ik daarbij helpen. Als containers regelmatig vol zitten, leg ik uit dat mensen hun afval ook naar een uitwijkcontainer kunnen brengen. Het komt ook voor dat mensen veel te grote zakken in de container gooien, die snel klem komen te zitten. Het is dan beter om het afval in kleinere zakken te stoppen. Verder verspreiden we informatiefolders in de buurt en bij woningcorporaties, zodat mensen die hier nieuw komen wonen weten hoe het weggooien en scheiden van afval in z’n werk gaat in de gemeente Venlo.”

In toekomst zal ook de afvalscheiding meer aandacht krijgen. “Daar is nog veel winst te behalen”, aldus Van Knippenberg. “Verder wil ik met winkeliers en bedrijven gaan praten om ze aan te moedigen hun eigen omgeving mee schoon te houden en ook om na te denken over minder of duurzamere verpakkingen. Een koekje bij de koffie kan bijvoorbeeld ook een koekje zijn dat niet in plastic is verpakt. Een schone leefomgeving is onze gedeelde verantwoordelijkheid, dat is de belangrijkste boodschap.”

Reacties