Met gemak zon op je dak

Foto: Pixabay.

De gemeente Venlo gaat woningeigenaren helpen bij de aanschaf van zonnepanelen. Op woensdag 29 september 2021 stemde de gemeenteraad in met het voorstel om leningen te gaan verstrekken aan woningeigenaren voor de plaatsing van zonnepanelen op hun daken. Veel inwoners vinden de aankoop van zonnepanelen lastig, hebben geen tijd om zich erin te verdiepen of kunnen het niet in één keer betalen. Met dit project nemen we die drempels weg.

Uitleg over het project
Woningeigenaren kunnen snel en gemakkelijk zonnepanelen laten plaatsen zonder dat zij hiervoor in één keer een groot bedrag moeten betalen. Deelnemers gaan daarvoor een lening aan bij de gemeente. Die lening wordt vervolgens in een periode van 15 jaar afgelost. De maandelijkse opbrengsten zijn altijd hoger dan de kosten aan rente en aflossing. Hierdoor kan de lening eenvoudig worden terugbetaald. De gemeente sluit hiervoor een contract af met een leverancier en installateur van zonnepanelen. Dit bedrijf (serviceprovider) verzorgt de aankoop, de installatie, het onderhoud en de service voor de deelnemer.

De planning
Tot en met februari 2022 zoeken we met een aanbesteding naar een professionele serviceprovider, zodat we een goede kwaliteit van de zonnepanelen en de service kunnen garanderen. Vanaf februari 2022 beginnen we met het organiseren van informatieavonden en het verder bekendmaken van de regeling. Als alles mee zit kunnen in maart 2022 de eerste panelen op de daken worden gelegd.

Actuele informatie
In totaal kunnen er ongeveer 750 deelnemers meedoen. Als de regeling succesvol blijkt, kan de gemeenteraad besluiten om de regeling voor nog eens 750 deelnemers open te stellen. Via de website morgeninvenlo.nl houden we u op de hoogte van de laatste informatie. Zodra er meer bekend is over de regeling, zoals de voorwaarden voor deelname en de mogelijkheid om u in te schrijven, melden we dit op deze website.

Reacties