Vrijwel alle inwoners per direct terug naar huis

Foto: © Gemeente Venlo.
De gemeente is blij te kunnen melden dat vrijwel alle inwoners per direct terug naar huis kunnen.

Met uitzondering van de bewoners van de Maashoek (alle huisnummers), Veerweg (alle huisnummers), Sint Michaelstraat (tussen Maasstraat en Veerweg) en Maasstraat 200-202-204-206-208-210 en 43-45-47-49-51-53-55-57-59-61 in Steyl. Over dit gebied wordt later een besluit genomen. De beveiliging blijft hier gehandhaafd.

“We kunnen ons voorstellen dat de evacuatie zeer ingrijpend is geweest, maar uw veiligheid is voor ons altijd het belangrijkste. Wij vragen u onderstaande informatie goed door te nemen en wensen u een heerlijke nachtrust in uw eigen bed. Voor de mensen die op dit moment nog niet naar huis mogen, hopen wij dat er ook voor jullie snel duidelijkheid is.” aldus de gemeente.

Terugkeer woning

De dijken zijn veilig bevonden. Daarop heeft de gemeente besloten om veel gebieden vrij te geven voor terugkeer. Wel raden wij u aan om uw woning goed te controleren. Als uw woning voor meer dan 50 cm onder water heeft gestaan, kan er bouwkundige schade zijn ontstaan.
 
Wat te doen bij terugkomst
1. Controleren gas en elektriciteit
Het is belangrijk dat u controleert of er mogelijke problemen zijn met uw gas- en elektriciteitsinstallatie en/of toestellen (ook als er geen sprake is van wateroverlast). Bekijk de veiligheidsinstructies voor gas en elektriciteit.
Neem bij twijfel altijd contact op met Enexis via telefoonnummer 0800-9009.

2. Schade
Heeft u schade? Maak dan foto’s van de schade voordat u gaat opruimen. Deze foto’s heeft u mogelijk nodig bij de schadeafhandeling. Neem contact op met uw eigen verzekering.

3. Opruimen/schoonmaken
Als er vanwege het hoogwater afval in of om uw woning is achtergebleven, vragen wij u om dit zelf op te ruimen. De zandzakken kunt u in de daarvoor bestemde containers gooien.

Locaties
Arcen: Schanstoren, Spar
Lomm: bij de kerk
Velden: Marktplein
Steyl: De Maashoek
Venlo: Veilingterrein
Blerick: Antoniuskerk

Wat moet u niet doen
1. Uw kelder leegpompen als het water buiten nog niet is gezakt. Dat kan tot onnodige extra schade leiden.
2. Zet geen alternatieve stroomvoorziening (aggregaat) in uw woning. Die kunnen voor koolmonoxidevergiftiging zorgen.

Hulp en nazorg
Incluzio Sociale Basis is er voor alle inwoners van Venlo. Heb je behoefte aan een luisterend oor, of wil je met iemand praten? Neem dan op werkdagen tussen 9.00 – 17.00 uur contact op met Incluzio Sociale Basis.
– Telefoonnummer 06-16 73 93 79
– Mail: [email protected]
Vermeld in uw bericht duidelijk uw naam en telefoonnummer, zodat zij je kunnen bereiken.
Klantcontactcenter geopend
Mocht je nog vragen hebben of niet weten wat je moet doen. Het Klantcontactcenter van de gemeente Venlo is vanavond tot 22.00 uur telefonisch bereikbaar op 14077. Zij helpen je graag verder.

Wegafsluitingen bij terugkeer
In sommige dorpen zijn extra dijken aangelegd, ook over straten heen. Dit betekent dat u misschien een omweg moet maken om naar huis terug te keren.
In Steyl is voor het kruispunt Maasstraat-Veerweg-Rozenstraat een nooddijk aangelegd. U kunt dus niet via dit kruispunt naar huis. De bewoners aan de Waterloostraat en de Kenzenstraat kunnen het beste terugkeren via de Rijksweg.
In Arcen zijn twee toegangswegen geblokkeerd door extra dijken. Bewoners kunnen terugkeren via de Lingsforterweg. Een verkeersregelaar is hier aanwezig.

Reacties