Cameratoezicht in Venlo ook in 2020 zeer waardevol gebleken

Foto: Stockfoto - camera.

Het afgelopen jaar, dat vooral werd gedomineerd door Corona en de maatregelen die daaruit voortkwamen, is veelvuldig gebruik gemaakt van cameratoezicht met goede resultaten.

Er werd het afgelopen jaar veel gevraagd van onze boa’s en politie om zoveel mogelijk maatregelen te handhaven waarbij in het overgrote gedeelte een waarschuwing voldoende was. Toch zijn de camera’s vaak een extra hulpmiddel gebleken voor onze handhavers. Venlo maakt al sinds 2000 gebruik van cameratoezicht. De gemeente heeft momenteel 55 vaste camera’s en 10 flexibele camera’s in gebruik.

Zo werden tijdens de eerste periode van Corona enkele bestuurlijke maatregelen genomen naar aanleiding van overtredingen door enkele ondernemingen ondanks meerdere waarschuwingen. Ook hielpen de camera’s om samenscholingen te constateren waardoor er direct opgetreden kon worden door een politiepatrouille of boa’s.

Tijdens de “Duitse dagen” is eveneens de meerwaarde van camera-inzet opnieuw gebleken. Met behulp van de camera’s kon de toestroom van voornamelijk Duitse bezoekers gemonitord worden. Daar waar het druk werd konden meteen maatregelen genomen worden.

Ook bij de demonstratie van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in november kon dankzij cameratoezicht direct worden ingespeeld op de bewegingen die de contra-demonstranten maakten. Hierdoor is meerdere keren een confrontatie tussen beiden groepen voorkomen. Dankzij de waarnemingen met de camera’s konden door de Arrestatie Eenheid van de politie meerdere personen worden aangehouden voor opruiing als ook voor mishandeling van een politieman.

In 2020 heeft de politie tijdens de aanpak van veelvoorkomende criminaliteit zowel de vaste als de flexibele camera’s gebruikt. Mede door de inzet van camera’s konden verdachten aangehouden worden. Voorbeeld hiervan zijn de camera’s in de wijken Vastenavondkamp en Klingerberg in Blerick. Op dit moment staan in deze wijken flexibele camera’s opgesteld. Ook bewezen deze camera’s hun nut bij gezamenlijke acties zoals Pandora, in het kader van de aanpak van ondermijning.

In Venlo-Zuid werden de camera’s vooral gebruikt om de overlast van drugsdealers en overlastveroorzakers terug te dringen. Zo werden hier met behulp van de camera’s opnieuw verblijfsverboden uitgedeeld.

Het “team Opsporing” van de politie heeft het afgelopen jaar eveneens gebruik gemaakt van cameratoezicht. Hierbij werden camerabeelden ingezet als bewijsmateriaal in diverse onderzoeken. Dit betroffen vooral zaken ten aanzien van veelvoorkomende criminaliteit. Hierbij moet gedacht worden aan drugsoverlast, mishandeling, openlijke geweldpleging, fietsendiefstallen en vernielingen. Camera’s niet meer weg te denken.

Reacties