Verbeteringen Venlose aanpak Huiselijk geweld gepresenteerd via livestream

Foto: © Pexels.

Sinds de zomer van 2018 is in 18 gemeenten in Nederland (waaronder de gemeente Venlo) de hulpverlening in de regio onderzocht op het gebied van huiselijk geweld. Het onderzoek betrof de lokale hulpverlening aan gezinnen waar sprake was van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. 

Het ging om gezinnen die in eerste instantie via Veilig Thuis binnen waren gekomen en vervolgens zijn doorgezet naar de lokale zorgverleners. In deze gezinnen speelden er veiligheidsrisico’s.

Naar aanleiding van dit onderzoek heeft Toezicht Sociaal Domein verschillende verbeterpunten aangegeven. Gemeente Venlo is hard aan de slag gegaan met de aangegeven opmerkingen en dit heeft geleid tot blijvende verbeteringen.

Verbeteringen en actieplannen
Het door ontwikkelen van de aanpak van huiselijk geweld is nooit klaar. Naar aanleiding van het rapport zijn er verschillende verbeteringen afgesproken en doorgevoerd, onder andere:

• Leertafels:
Professionals leren samen van de problemen die ze (onder andere bij de gezinnen) tegenkomen. Een onafhankelijke expert ondersteunt en begeleidt de professionals in het netwerk

• Actieplannen:
Ieder jaar worden samen met de betrokken organisaties haalbare doelen vastgelegd en wordt een actieplan gemaakt om de hulp en ondersteuning bij huiselijk geweld te verbeteren. Het belangrijkste hierbij is dat de samenwerking en afstemming goed gebeurt.

• Scholing
Betrokkenen (uitvoering, management en bestuur) worden geschoold in het werken volgens de visie ‘Gefaseerd samenwerken aan veiligheid’

Afsluiting traject met Toezicht Sociaal Domein
Het traject van Toezicht Sociaal Domein wordt nu afgesloten. Daarom wordt op 19 april van 14.00 tot 16.00 uur een interessant webinar georganiseerd met een uitdagend programma. Tijdens dit webinar staan de behaalde resultaten in het Venlose verbetertraject centraal. Ter afsluiting overhandigt wethouder Schatorjé aan Toezicht Sociaal Domein de eindrapportage. Hierin staan onder andere welke verbeteringen er naar aanleiding van het rapport Sociaal Domein zijn doorgevoerd.

Aanmelden en kijken?
Mensen die geïnteresseerd zijn in het rapport en het webinar kunnen deelnemen aan deze livestream. Vooraf aanmelden is echter wel noodzakelijk. Opgave kan door een mail te sturen naar: [email protected], met als onderwerp: Livestream en in de mail vermeldt u uw persoonlijke gegevens.

Reacties