Wijzigingen in afvalinzameling door winterse weer

Foto: © Gemeente Venlo.

Vanwege het winterweer is er afgelopen week geen huisvuil opgehaald. Vanaf maandag 15 februari start Renewi weer met het ophalen van afval. 

Dat betekent dat uw adres op de geplande inzameldag aan de beurt is. Voor de adressen waar afgelopen week niet is ingezameld gelden onderstaande maatregelen:

Groene container (GFT)
In de week van maandag 22 februari tot vrijdag 26 februari zorgt Renewi voor een extra inhaalronde om het GFT afval in te zamelen.

  • Dit geldt voor huishoudens waar de groene container aan de beurt was tussen 8 en 12 februari.
  • De wijken waar het GFT afval zou worden opgehaald tussen 8 en 12 februari, mogen de groene container op de gebruikelijke inzameldag aan de straat zetten.

Grijze container
Tijdens de eerstvolgende keer dat uw adres aan de beurt is mag u in totaal vijf zakken van 60 liter aanbieden als uw container vol is.

  • Dit geldt voor huishoudens waar de grijze container aan de beurt was tussen 8 en 12 februari.
  • Het afval wordt ingezameld op de gebruikelijke inzameldag in de week van maandag 22 februari tot vrijdag 26 februari.
  • Het afval in de zakken hoeft u niet te scheiden. Het wordt deze keer bij wijze van uitzondering gezamenlijk afgevoerd als restafval. Het maakt niet of het in een grijze of doorzichtige zak zit.
  • Let op: Renewi haalt de zakken met een aparte vuilniswagen op. Dat betekent dat de zakken eerder of later dan de grijze container opgehaald worden.

Ondergrondse containers
Ondergrondse containers in de binnenstad en voor hoogbouw worden vanaf maandag 15 februari weer leeg gemaakt.

Kijk voor actuele informatie en een compleet overzicht van de wijzigingen op www.venlo.nl/afvalkalender

Reacties