Gemeente Venlo start met project ‘Specialist Ondersteuner Jeugd’

Foto: © Pixabay.

De jeugdhulp. Voor velen een kopzorg. Iedereen weet dat het op tijd helpen en goed ondersteunen van een kind dat jeugdhulp nodig heeft, belangrijk, maar ook complex is; Het gaat meestal namelijk niet alleen om het kind, maar ook om het hele gezin en de sociale omgeving.

De huisarts is meestal degene waar de vragen als eerste binnenkomen. Om de huisarts hierbij extra te ondersteunen, is gemeente Venlo gestart met het project ‘Specialist Ondersteuner Jeugd’ (SOJ).

In de gemeente Venlo zijn zes huisartspraktijken gestart met het samenwerken met een Specialist Ondersteuner Jeugd (SOJ). Een nieuwe functie die wordt aangeboden vanuit de gemeente, samen met STERKR en Provico. De SOJ is universitair opgeleid als (GZ-) psycholoog of orthopedagoog en brengt daarmee specialistische kennis naar de huisartsenpraktijk.

Huisarts ontzorgen op gebied van jeugdhulp
Gemeente Venlo werkt met zogenaamde kansendossiers. Dat zijn innovaties die door organisaties kunnen worden ingediend. Als de gemeente het ziet als een kansrijk project, krijg deze organisatie de gelegenheid om het verder uit te werken. De SOJ is een kansendossier. Het brengt kennis en expertise rondom kind-, jeugd- en gezinsproblematiek bij de huisarts in op een laagdrempelige wijze.

De SOJ analyseert samen met het gezin de vragen en de situatie zorgt dat het kind en/of het gezin op de juiste plek ondersteuning krijgt. Uit onderzoeken en ervaringen bij vergelijkbare initiatieven, blijkt dat de inzet van de SOJ in of bij een huisartsenpraktijk zorgt dat problemen minder snel uit de hand lopen. Daarnaast is er een duidelijke afname te zien in het klachtenbeeld van patiënten (0 – 18 jaar). Ook neemt de toeloop naar de specialistische GGZ af. De ondersteuning en behandeling is toegespitst op de behoefte van de iedere jeugdige patiënt en zijn sociale omgeving krijgt de zorg die het op dat moment nodig heeft èn die het beste aansluit bij de ondersteuningsbehoefte: niet zwaarder dan noodzakelijk is.

Laagdrempelige zorg
Huisartsenpraktijk VanNoord werkt sinds maart met een SOJ en de ervaringen zijn heel positief. Een voorbeeld: In de praktijk zijn er gezinnen met veel vragen. Het loopt niet lekker thuis. Wat er precies aan de hand is, krijgt een huisarts in de beperkt beschikbare tijd lang niet altijd duidelijk. Voorheen zou dit gezin worden doorverwezen naar de gemeente voor een keukentafelgesprek. Dat blijkt toch een drempel. Nu is er een afspraak met de SOJ, gewoon in de huisartsenpraktijk, een betere optie. De SOJ gaat dan het gesprek aan, schept orde in wat er gaande is en kijkt vervolgens wat nodig is. Er is dan één persoon die het gezin vertrouwt, die hen op weg helpt om de juiste hulp en ondersteuning te vinden. Als er vervolgens een specifieke verwijzing nodig is, overlegt SOJ dit met de betrokken verwijzer. Die kan vervolgens snel schakelen. Op deze manier werkt het voor alle partijen veel prettiger. Daarbij is de hulp, ondersteuning en/of zorg die geboden wordt veel doelmatiger.

Er wordt verbinding gelegd tussen scholen, de gemeente, het wijkteam, de GGD, huisarts, kortom: met en tussen de ketenpartners. De meeste vragen komen toch bij de huisarts binnen: een vertrouwde en laagdrempelige plek en snel kunnen schakelen is dan van groot belang. Daar heeft de SOJ een grote meerwaarde.

Al met al zijn de eerste resultaten positief. Gezinnen of kinderen voelen zich gehoord en komen sneller op de juiste plek terecht voor hulp, ondersteuning en zorg. Het zorgt voor rust, omdat ze door de SOJ worden meegenomen in de stappen die gezet moeten worden om de situatie te verbeteren.

Zoals het er nu naar uitziet biedt het plaatsen van een Specialist Ondersteuner Jeugd (SOJ) in of dichtbij de huisartspraktijk dus ook in de gemeente Venlo met recht goede kansen op een verbetering in de jeugdhulp. Ook andere gemeenten willen in navolging van Venlo starten met de SOJ. Wilt u er mee van weten? Neem dan contact op met: Salwa Sohbat, [email protected]

Reacties