Wat doet de gemeente tegen de overlast van de eikenprocessierups?

Foto: © Gemeente Venlo.

Eikenprocessierupsen veroorzaken jaarlijks overlast door hun brandharen. Uitroeiing van de eikenprocessierups is onmogelijk en daarom is het beleid van de gemeente Venlo erop gericht om de overlast te beperken.

De gemeente Venlo heeft daarom richtlijnen vastgesteld over de beheersing van de eikenprocessierups in gemeentelijke bomen. Hierbij zijn een aantal criteria vastgesteld. De bomen van particulieren, in bosgebieden van Limburgs Landschap, bomen van Provincie / Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg vallen hier niet onder.

Wat doet de gemeente in verschillende situaties?
• 
In gebieden waar weinig mensen kort aanwezig zijn (bijvoorbeeld voorbijkomende fietsers of voetgangers incl. woon/werkverkeer) zal geen bestrijding plaatsvinden;
• In gebieden waar veel mensen kort en/of weinig mensen langdurig aanwezig zijn (bijvoorbeeld buiten bebouwde kom) worden plaatsen met eikenprocessierups voorzien van een waarschuwingslint (PAS OP eikenprocessierups);
• In gebieden waar veel mensen langdurig aanwezig zijn; onder andere bij scholen, parken en andere openbare gelegenheden (in de bebouwde kom/woongebieden) worden de nesten verwijderd.

Overlast melden
Heeft u overlast van de eikenprocessierups en wilt u dit melden bij de gemeente. Dan kunt u dit doen via het formulier op hun website. Als u in uw eigen tuin te maken heeft met eikenprocessierups, ga dan niet zelf de rupsen bestrijden, maar huur daar een deskundig bedrijf voor in.

Landelijk probleem
De overlast van de eikenprocessierups is een landelijk probleem waarbij de gemeente Venlo hun best doet deze overlast zoveel mogelijk te beperken. Helaas is het onmogelijk de eikenprocessierups volledig uit te roeien of overlast geheel uit te sluiten en zal een bepaalde acceptatie van overlast onvermijdelijk zijn.

Reacties