Samen aan de slag in Bastion Lichtenberg

Foto: © Straat in Q4 - gemeente Venlo.

Het afgelopen jaar hebben bewoners, ondernemers van Blok Lichtenberg en gemeente Venlo het plan ‘Truuj Bolwater’ voor Bastion Lichtenberg in Q4 uitgewerkt. De betrokken bewoners en ondernemers zijn tevreden over de invulling van het plan. 

Uitwerkingen
In eerste instantie waren drie opties uitgewerkt voor de ontwikkeling van blok Bastion Lichten-berg. Een volledige herontwikkeling met behoud van de panden, sloop en nieuwbouw óf een combinatie van die twee. Na een gesprek tussen wethouder Pollux en de huurders/ondernemers van het Blok Lichtenberg werd vorig jaar een andere aanpak voorgesteld. Een werkgroep van bewoners, ondernemers en ambtenaren ging hiermee aan de slag. Dit resulteerde in een vierde en breed gedragen scenario.
Marij Pollux, wijkwethouder Q4: “Ik ben heel blij dat dit breed gedragen scenario tot stand is gekomen. Door het initiatief van de bewoners en ondernemers op te pakken en samen op te trekken ligt er een prachtig plan Ik zie dit dan ook als een bijzonder startpunt voor verdere ontwikkeling in dit deel van Q4”.

Plan Truuj Bolwater
Het vierde scenario, plan Truuj Bolwater, is op maat gemaakt voor het blok (Maaskade, Bolwaterstraat en Ginkelstraat). Per straat is goed gekeken naar de verschillen in kwaliteit en uitstraling van de bestaande panden. Tevens is er gelet op behoud van de kwetsbare maar waardevolle sociale structuur en het inpassen van nieuwe elementen. Een aanpak waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van de huidige ondernemers en bewoners. Én een plan waarin kansen worden gecreëerd voor verdere samenwerking en doorontwikkeling van het blok, nu en in de toekomst.

Mariëlle van der Schier, mede-initiatiefnemer en creatief ondernemer in Q4: “Ik vond het een bijzonder en spannend proces. Complimenten aan de wethouder dat ze deze uitdaging met ons is aangegaan. Het is fijn dat er met je gesproken wordt, en niet over je. Nu zijn we een jaar verder. We willen allemaal blijven, hebben plannen voor onze eigen bedrijven én een gezamenlijk plan voor onze buurt. De raad krijgt nu een prachtig gedragen plan gepresenteerd.”

In het plan Truuj Bolwater is ruimte voor het verbeteren en verkopen van de gemeentelijke panden aan de Maaskade en de Bolwaterstraat. Panden aan de Ginkelstraat kunnen gesloopt worden en dan is hier plek voor nieuwe woningbouw. Daarnaast is er ruimte voor een centrale, groene binnentuin voor ondernemers en bewoners in het blok. Deze binnentuin vergroot de onderlinge verbondenheid voor de creatieve bedrijven en de bewoners. De binnentuin zorgt voor de nodige vergroening in het blok en gaat hittestress tegen. Hoe de binnentuin er straks precies uit komt te zien zal in gezamenlijk overleg worden bepaald.

Samen aan de slag
Als de raad instemt met het plan, dan kunnen de betrokkenen aan de slag met de uitvoering. Het biedt toekomst voor de ondernemers en bewoners in de wijk en geeft ruimte voor nieuwe partners. Dit is een belangrijke stap vooruit in de herontwikkeling van de wijk.

Reacties