Update: Werkzaamheden Deken van Oppensingel herstart

Foto: © Gemeente Venlo.

De gemeente Venlo is in februari gestart met de herinrichting van de Deken van Oppensingel. In deze straat wordt het riool vervangen en de weg opnieuw ingericht.

Update 8 mei: werkzaamheden weer van start
Uit het onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van olieverontreiniging in de bodem. Hoogstwaarschijnlijk heeft het riool gelekt en is het rioolwater ingetrokken in het zand. Dit heeft de sterke geur veroorzaakt. Om ervoor te zorgen dat de omgeving en de werknemers zo min mogelijk last hebben van de geur, wordt het vervuilde zand opgegraven en de uitkomende grond meteen afgevoerd. Vervolgens wordt dit weer aangevuld en gedicht met schoon zand. De werkzaamheden gaan vandaag, 8 mei, weer van start.

Werkzaamheden Deken van Oppensingel liggen stil
Bij de aanleg van het riool is de aannemer gestuit op een bodemverontreiniging. De bodenverontreiniging komt mogelijk voort uit het aangrenzende tankstation aan de Krefeldseweg of een andere locatie waar in het verleden een tankstation heeft gestaan. De bodemverontreiniging is voor de start van de werkzaamheden niet uit het bodemonderzoek gebleken.

De herinrichting van de Deken van Oppensingel is momenteel stilgelegd. De aannemer heeft de ontgraving afgedekt met schone zand zodat er geen verdere verontreiniging vrij komt. De omwonenden hoeven zich geen zorgen te maken. Het werkterrein is afgezet met bouwhekken en bouwlint en is voorzien van bebording dat de straat verboden terrein is voor onbevoegden.

Vervolgstappen
Deze week komt een gespecialiseerd bureau een eerste inventarisatie doen om vervolgens met een plan te komen om de verontreiniging in beeld te brengen. Daarna wordt gekeken op welke manier de verontreiniging kan worden verwijderd.

Reacties