Gemeente: Kinderen mogen weer buiten sporten

Foto: © Pixabay.

Het kabinet heeft op 21 april besloten dat onder bepaalde voorwaarden buitensporten voor jeugd tot en met 18 jaar weer mag. Dat is goed nieuws! 

Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft naar aanleiding hiervan een aantal bindende richtlijnen opgesteld, die de verenigingen gaan helpen het sporten leuk én veilig te houden. De richtlijnen voor het in groepsverband sporten voor kinderen t/m 12 jaar zijn anders dan de richtlijnen voor jongeren van 13 t/m 18 jaar. Voor deze laatste groep geldt nog steeds de afstandsregel van 1,5 meter. Gemeente Venlo heeft de regie in de verdeling van de sportparken onder de verschillende verenigingen en sportaanbieders.

Vanaf vandaag, 29 april, mag er weer in georganiseerd verband gesport worden. Dit geldt alléén voor buitensporten. Het binnensporten is nog niet toegestaan. Gemeente Venlo is verantwoordelijk voor de verdeling van de buitensportvoorzieningen tussen de verschillende verenigingen en sportaanbieders. Daarom moeten alle buitenactiviteiten worden aangemeld via het sportloket: via [email protected]

“Mooi dat kinderen weer naar buiten kunnen en elkaar weer kunnen ontmoeten.” zegt Wethouder Vervoort. “Elkaar ontmoeten en samen sporten is voor kinderen in deze leeftijd van groot belang. Het is goed voor de fysieke en mentale gezondheid en stimuleert de sociale ontwikkeling.”

Om de sportverenigingen tegemoet te komen tijdens deze coronacrisis vraagt de gemeente Venlo geen huur voor het gebruik van de buitensport locaties. Daarnaast vraagt de gemeente de verenigingen om hun sport ook open te stellen voor kinderen die geen lid zijn.

Sporten in eigen wijk
Vanaf donderdag 30 april worden er overdag in alle wijken/stadsdelen ook sport- en beweegactiviteiten georganiseerd voor kinderen t/m 12 jaar. Sportconsulenten van Venlo.fit organiseren en begeleiden de activiteiten. Kinderen melden zich aan voor deze activiteiten via www.venlo.fit.

Meer informatie over de richtlijnen, werkwijze en de verschillende activiteiten zijn terug te vinden via www.venlo.fit. Overige informatie over corona is terug te vinden via www.venlo.nl/corona.

Reacties