Gemeente; De Samenlevingsagenda’s voor 2020

Foto: Venlo van boven (Erick van Rijswick, Epic Photography Venlo)

Bij de start van deze collegeperiode heeft het gemeentebestuur aangegeven haar inwoners meer en beter te betrekken bij wat er in de gemeente en in de eigen wijk gebeurt. De Samenlevingsagenda is de uitkomst van een proces dat bewoners en gemeente in 2019 hebben doorlopen tijdens de drie rondes van de buurtcafés.

De achttien samenlevingsagenda’s liggen nu klaar. De agenda’s zijn een overzicht van afspraken tussen de buurt en de gemeente. Deze documenten laat zien welke acties het komende jaar in uw buurt worden gerealiseerd.

Tijdens drie buurtcafés is opgehaald waar de knelpunten liggen volgens de bewoners, wat zij belangrijk vinden voor hun buurt en waar zij zich zelf voor in willen zetten. Ook hebben we gekeken (op basis van de input van bewoners) of we andere prioriteiten moeten stellen in diverse werkzaamheden en hoe we invulling kunnen geven aan wensen van bewoners. Thema’s die veel terugkomen in de samenlevingsagenda zijn groen, handhaving, communicatie en parkeren.

2020 en verder
De Samenlevingsagenda 2020 is een eerste aanzet en moet de komende jaren doorgroeien tot een herkenbare en volledige agenda van wat u als bewoner, de gemeente en andere partners belangrijk vinden voor uw wijk of dorp. Kortom: een set afspraken die we samen maken om de leefbaarheid in uw wijk of dorp op alle vlakken te verbeteren.

Dit betekent dat we in 2020 opnieuw met u in gesprek gaan om de Samenlevingsagenda van 2021 vorm te geven. Natuurlijk kijken we daarbij ook of we gezamenlijk de afspraken voor 2020 hebben gerealiseerd.

De samenlevingsagenda van uw wijk of dorp kunt u bekijken op www.venlo.nl/samenlevingsagenda. Voor enkele wijken en dorpen is er een afwijkend maatwerktraject doorlopen. Dit geldt voor Vastenavondkamp, Steyl, Belfeld, Horsterweg/Tradeport en Lomm. De plannen voor deze wijken en dorpen zullen op een andere wijze gedeeld worden met de inwoners.

 

Reacties