Tijdelijke parkeeroplossing Arsenaallocatie

Foto: © Gemeente Venlo.

In 2017 besloot de gemeenteraad de parkeergarage Arsenaal te sluiten, te slopen en plannen te maken voor de herbouw van een nieuwe permanente parkeergarage met 300-400 parkeerplaatsen op deze locatie.

In april jl. liet het college al weten dat het, gezien de signalen vanuit de markt en ontwikkelingen in de omgeving, beter zou zijn om de uitvoering van dit besluit even ‘te parkeren’. Op die manier kan meer tijd worden genomen voor het bepalen van een definitieve, passende invulling van de Arsenaallocatie. Door het besluit te verruimen kan ook gezocht worden naar een mogelijk betere oplossing voor het parkeren.

Omdat dit afwijkt van wat de raad in 2017 over de Arsenaallocatie heeft besloten gaat het college nu eerst terug naar de raad. Als ‘tussenoplossing’ is het college voorstander van een tijdelijke garage op de Arsenaallocatie.

Arsenaal
De herontwikkeling van de Arsenaallocatie is complex en kan niet los gezien worden van de parkeeropgave van de gehele binnenstad. Om goed in te kunnen spelen op de vele ontwikkelingen die plaatsvinden in de omgeving van het Museumkwartier, en op bijvoorbeeld de trends in toekomstig autogebruik, kiest het college nu bewust voor een degelijke, tijdelijke parkeeroplossing.

Het idee is om een parkeergarage met tenminste 260 parkeerplaatsen te laten bouwen en te exploiteren voor de duur van circa acht jaar. Een tijdelijke garage voorziet in de actuele behoefte aan parkeerplaatsen in dit deel van het centrum. Tevens biedt dat de kans om in de komende jaren te komen tot een integrale parkeeroplossing voor het centrum en een passende invulling van de Arsenaallocatie.

Parkeerdruk
Ondanks dat Venlo getalsmatig gezien voldoende parkeerplaatsen heeft, staan in de weekenden veel bezoekers in de file om te parkeren in het noordelijk deel van het centrum. Er is sprake van een piek- en spreidingsprobleem. In de parkeergarages in zuid (Roermondsepoort-, Maaswaard- en Maasboulevardgarage) zijn er – zelfs op de piekmomenten- nog honderden vrije plekken. Daarom zijn (en worden) er diverse maatregelen getroffen om de parkeerdruk dan beter te spreiden over de binnenstad en zo de parkeerdruk – en overlast in Venlo-Noord te verminderen. Ook binnenstadondernemers, Venlo Partners en Q-park denken mee hoe bezoekers het beste verleid kunnen worden om meer gebruik te maken van de garages in Centrum-Zuid. Zo is de 2Brüder recent gestart met een boodschappenservice tussen de Maaswaard-garage en de ‘Duitse hoek’.

Aantrekkelijke binnenstad
De gemeente werkt, samen met partners en ondernemers, aan een aantrekkelijke binnenstad van Venlo, waar het goed bezoeken, verblijven, ondernemen en wonen is.

Daarom moet zorgvuldig naar de definitieve invulling van de Arsenaallocatie en de parkeeropgave gekeken worden. Juist ook omdat in het omliggende Museumkwartier momenteel allerlei mooie ontwikkelingen plaatsvinden. Zo is op 10 oktober jl de UM Campus Venlo in het voormalige pand van Raad van Arbeid officieel geopend. Komend jaar start de verbouwing van het voormalig postkantoor tot nieuw Museum van Bommel van Dam. Het voormalige museumpand aan de Deken van Oppensingel zal een nieuwe invulling krijgen en ook rondom het Limburgs Museum gaan vernieuwingen plaatsvinden. Volgend jaar wordt het noordelijk deel van de Deken van Oppensingel heringericht en ook de openbare ruimte aan de Keulsepoort wordt aangepakt. Stuk voor stuk mooie ontwikkelingen die bijdragen aan een aantrekkelijke binnenstad.

Reacties