Laatste ronde Buurtcafés

Foto: D'n Dorpel - Gemeente Venlo.

De derde en laatste ronde buurtcafés van 2019 gaat van start. Dit is de gelegenheid om met elkaar de definitieve samenlevingsagenda van jouw wijk of dorp vast te stellen. De resultaten en opbrengsten van de eerdere cafés worden gedeeld en de conclusies worden besproken. 

Waar moet focus komen te liggen? Welke acties moeten als eerst opgepakt worden door de buurt of door de gemeente? Ga in gesprek met specialisten die dagelijks werken in de uitvoering op het gebied van o.a. veiligheid, groene omgeving of verkeer.

Doe mee!
Het afgelopen jaar zijn er in alle wijken en dorpen buurtcafés gehouden. Alle inwoners hebben op die manier kunnen deelnemen aan gesprekken over hun wijk of dorp. Die signalen, opmerkingen en ideeën zijn samengebracht in de samenlevingsagenda 2020. Voor iedere wijk  en ieder dorp een eigen verhaal met concrete actiepunten voor het komende jaar. In deze agenda staan zaken die de buurt zelf wil oppakken, maar ook zaken waar de gemeente mee aan de slag gaat. Uiteindelijk leidt dit tot een overzicht met concrete afspraken die uitgevoerd worden in 2020.

Start eerste buurtcafé
Het eerste buurtcafé dat start met deze derde ronde vindt plaats in D’n Dörpel in Venlo Noord-Oost. Op 30 september start de inloop om 19:00 uur en is de aanvang om 19:30 uur. Wijkwethouder Erwin Boom is aanwezig samen met stadsdeelmanager Leon van der Elsen. Ook een aantal vakspecialisten, die graag met inwoners de gezamenlijke plannen voor 2020 willen bespreken en vaststellen, zijn aanwezig.

De komende weken maakt de gemeente de data en tijdstippen voor de buurtcafés in andere wijken en dorpen bekend.

Reacties