Het sportgala keert terug

Foto: © Sportgala.

Na een jaar afwezigheid komt het sportgala Venlo weer terug. Dit jaar organiseert de gemeente samen met sportverenigingen het Venlo.fit sportgala. Dé gelegenheid om  de sportprestaties in Venlo, zowel van de topsport als van de breedtesport waardering te geven. Het sportgala vindt waarschijnlijk plaats in december.

Het sportgala heeft een jarenlange traditie. De organisatie van het sportgala lag voorheen in handen van de sportraad Venlo. In 2017 vond de laatste editie plaats en is de sportraad opgehouden te bestaan.

Enquête
Dit voorjaar heeft het college van B&W een behoeftepeiling gedaan bij de Venlose sportverenigingen met de vraag of er draagvlak was voor een sportgala. Zo’n 60 van de 160 sportverenigingen hebben deze enquête ingevuld. Uit de antwoorden bleek dat er voldoende draagvlak is om het sportgala nieuw leven in te blazen.

De gemeente organiseert dit jaar het Venlo.fit sportgala samen met sportverenigingen. In tegenstelling tot eerder sportgala’s richt het zich dit jaar meer op de breedtesport. Het college van B&W wil met het Venlo.fit sportgala een blijk van waardering uiten richting de Venlose sport.

Hoe het sportgala er precies uit komt te zien is nog niet bekend. De gemeente gaat dit de komende maanden uitwerken samen met verenigingen. Uit de enquête bleek namelijk dat een aantal sportverenigingen graag wil meewerken aan de organisatie. De gemeente benadert deze verenigingen op korte termijn.

Reacties