Gevonden voorwerpen bij de gemeente Venlo

Foto: © Gemeente Venlo.

Sinds 1 juli 2012 kunt u gevonden voorwerpen bij de gemeente inleveren. De gemeente is verantwoordelijk voor de registratie en het bewaren van gevonden spullen. Hoe gaat de gemeente om met gevonden voorwerpen en hoe krijgt u uw spullen terug als u iets kwijt bent?

Niet meer bij de politie
Voor 2012 brachten de meeste mensen gevonden voorwerpen naar de politie. Maar volgens het Burgerlijk Wetboek waren gemeenten sinds jaar en dag al verantwoordelijk voor de registratie ervan. Echter in de praktijk werd de taak in veel gevallen door de politie uitgevoerd. Toenmalig minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie vond voortzetting van deze taak door de politie onwenselijk. Het ging ten koste van de capaciteit van de politie en het brengt kosten en administratieve lasten met zich mee.

Iets gevonden
Dus niet naar de politie, maar naar de gemeente als u iets gevonden heeft. Zodra een voorwerp bij ons binnenkomt, registreren wij het op de website verlorenofgevonden.nl. Vervolgens bergen wij kleine waardevolle artikelen, in een zakje, op in een kluis. De grotere voorwerpen slaan we op in een aparte ruimte. Als het mogelijk is de eigenaar van een voorwerp te achterhalen, proberen we altijd in contact te komen met hem.

Thuis of bij de gemeente?
Sinds 1 juli 2012 mogen inwoners gevonden voorwerpen ook zelf thuis bewaren. U heeft dan de verplichting het voorwerp te registreren op de website verlorenofgevonden.nl. Daarnaast moet u het artikel gedurende één jaar in de originele staat bewaren. Heeft de eigenaar zich na een jaar niet gemeld, dan wordt de vinder eigenaar.

De gemeente is verplicht de artikelen drie maanden te bewaren en artikelen met een waarde hoger dan 450 euro één jaar. Spullen die niet door de rechtmatige eigenaar opgehaald worden, biedt de gemeente aan bij kringloopwinkel “Het Goed”.

Iets kwijt, wat nu?
Alle spullen die bij de gemeente ingeleverd zijn, kunt u terugvinden op verlorenofgevonden.nl. Kijk dus altijd op deze website als u iets verloren bent.

Als u een artikel herkent als uw eigendom belt u de gemeente voor een afspraak. U neemt uw legitimatiebewijs mee. Na verificatie krijgt u uw eigendom direct terug. Indien het voorwerp bij de vinder thuis in bewaring is, dan verzorgt de gemeente het contact tussen vinder en eigenaar.

900 gevonden voorwerpen
Per jaar worden er bij de gemeente ongeveer 900 gevonden voorwerpen binnengebracht. Ongeveer 40% van die spullen komt weer bij de eigenaar terecht. En van alle gevonden voorwerpen die geregistreerd staan op verlorenofgevonden.nl wordt ongeveer 30% bij de vinder thuis bewaard.

Paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen
Als er gevonden paspoorten of identiteitskaarten bij de gemeente binnenkomen, vernietigen wij deze altijd. We proberen wel in contact te komen met de eigenaar, maar deze krijgt zijn document niet terug en moet een nieuw exemplaar aanvragen. Buitenlandse paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen worden opgestuurd naar de ambassade van het betreffende land, die mogen we ook niet teruggeven. Het Nederlandse rijbewijs kan men terugkrijgen tegen betaling van administratiekosten als men dat wil. Advies is wel deze te vernieuwen. Dit doen we om alle risico’s op identiteitsfraude en misbruik te voorkomen.

Reacties