Marianne Steenmetz nieuwe fractievoorzitter voor de VVD Venlo

Foto: © VVD Venlo.

Op 24 maart heeft René Dings zijn positie als voorzitter en politiek leider van de VVD-fractie in Venlo overgedragen aan Marianne Steenmetz.

Onlangs heeft René zich gevestigd als zelfstandig ondernemer. Dit vergt een zodanige tijdsinspanning dat hij dit niet meer kan combineren met de rol van fractievoorzitter. René blijft als raadslid deel uitmaken van de fractie.

“Voor het opzetten van een eigen onderneming is veel aandacht, inspanning en tijd nodig. Hierdoor kom ik in de knel met de tijd die nodig is om een goede en juiste invulling te geven aan de rol van fractievoorzitter. Ik ben enorm verheugd dat Marianne Steenmetz het fractievoorzitterschap op zich wil en gaat nemen. Ik ben er van overtuigd dat Marianne hier met verve invulling aan gaat geven”, aldus René.

Marianne maakt, net als René, sinds een jaar deel uit van de gemeenteraad. Ze is lid van de auditcommissie en sessievoorzitter van domein bestuur. Met een achtergrond op het gebied van arbeidsmarkt, onderwijs, zorg en welzijn is ze vooral actief binnen het sociaal domein. Haar motie om een zorgconferentie te organiseren kreeg steun van de voltallige gemeenteraad.

Marianne: “Ik ben erg blij met het vertrouwen van de fractie en heb enorm veel zin in deze nieuwe rol. Er zijn enorm veel mogelijkheden om goede dingen voor Venlo te doen en daar wil ik samen met de andere fractieleden de schouders onder zetten. Ik dank René voor zijn inzet en ben blij dat hij met zijn expertise deel zal blijven uitmaken van onze fractie”.

Reacties