BoekStartcoach voor Venlose ouders

Foto: Gemeente Venlo.

Voorlezen aan jonge kinderen is enorm belangrijk. Het helpt kinderen bij hun taalontwikkeling, iets waar ze hun hele leven profijt van hebben. Het landelijke programma BoekStart helpt daarbij. Vanaf vandaag is er ook een BoekStartcoach actief in de gemeente Venlo. 

In Venlo wonen vrij veel mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Des te belangrijker is het om al op jonge leeftijd de taalontwikkeling te stimuleren. Voorlezen aan jonge kinderen tussen de 0 en 4 jaar zorgt voor een goede start. In 2015 is er wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt dat kinderen die al vanaf 3 maanden worden voorgelezen hoger scoren op taal. BoekStart richt zich op deze jonge baby’s.

Bibliotheek Venlo, Spring Kinderopvang en de consultatiebureaus werken al enige jaren samen rondom BoekStart. Met subsidie van de gemeente wordt die samenwerking nu uitgebreid met de komst van een BoekStartcoach. Vanuit de Bibliotheek Venlo zal Anouk Vercoulen die rol op zich nemen.

Wat doet de BoekStartcoach
De BoekStartcoach ondersteunt en adviseert ouders bij de taalontwikkeling van hun jonge kinderen. Voorlezen is hierbij het allerbelangrijkste. De BoekStartcoach begint zijn werk in Tegelen, na de zomer wordt het werkgebied uitgebreid naar Blerick.

De coach is aanwezig op het consultatiebureau om daar, met name ouders die zelf moeite hebben met lezen en schrijven, te informeren en bewust te maken van het belang van voorlezen. De coach is ook regelmatig bij de kinderopvang en bibliotheek om daar de medewerkers te ondersteunen en coachen op het gebied van voorlezen aan jonge kinderen. In de Bibliotheek in Tegelen kunnen ouders bij haar terecht tijdens een spreekuur.

De BoekStartCoach legt daarnaast verbindingen met andere partners die betrokken zijn bij de aanpak van laaggeletterdheid. Zo gaat hij laaggeletterde ouders stimuleren om zich te melden bij het Taalhuis, de Taalpunten of rechtstreeks bij de taalaanbieders. Want alleen als ouders zelf taalvaardig zijn, voelen zij zich comfortabel bij het voorlezen van hun kinderen.

Gratis BoekStartkoffertje 
De BoekStartcoach is onderdeel van het landelijke programma BoekStart. Als onderdeel hiervan krijgen alle ouders in Venlo rond de derde maand van hun baby van de gemeente een brief met een bon voor een gratis lidmaatschap bij Bibliotheek Venlo en een gratis BoekStartkoffertje met informatie over samen voorlezen en een voorleesboekje. Op dit moment maakt zo’n 33% van de jonge ouders hier gebruik van.  De verwachting is dat dit aantal zal stijgen door de inzet van de BoekStartcoach.

Venlo Voorleesstad 2019
Van woensdag 23 januari tot en met 2 februari zijn de Nationale Voorleesdagen. Het perfecte moment om te starten met de BoekStartcoach. De Bibliotheek roept Venlo die dag ook uit tot Voorleesstad 2019 en mascotte BieBie staat hiervoor symbool. Het hele jaar door organiseert de Bibliotheek extra voorleesactiviteiten.

Woensdagochtend is tevens het Nationaal Voorleesontbijt. Die ochtend gaan leden van het Venlose college op verschillende plekken voorlezen:
– Wethouder Frans Schatorjé: aanwezig bij projectstart bij basisschool PassePartout  om 9.00 uur
– Wethouder Frans Schatorjé: voorlezen bij peuterspeelzaal Baloe om 9.30 uur
– Wethouder Ad Roest: voorlezen bij kinderopvang Pinokkio Venlo om 9.30 uur
–  Wethouder Alexander Vervoort: voorlezen bij kinderopvang SamSam Venlo van 11.30 – 12.30 uur
– Wethouder Sjors Peeters: voorlezen bij Kom.Mijn Belfeld van 14.00 – 15.00 uur.

 

Reacties