Senioren en Veiligheid: maak het oplichters niet te gemakkelijk

Foto:

Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom is in april 2021 vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met andere partijen de Senioren en Veiligheidsmaand gestart. Senioren krijgen concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden en over wat ze moeten doen als het wel gebeurt.

Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ wordt aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit: meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp), phishing, spoofing en online veiligheid.

Webinars

Over verschillende onderwerpen waar senioren slachtoffer van kunnen worden zijn 4 webinars (online uitzendingen) gemaakt. Catherine Keyl presenteert deze webinars. Deskundigen van onder andere de politie en de ouderenbonden bespreken tijdens elke webinar een specifiek fenomeen waar senioren slachtoffer van kunnen worden.

  • Op 15 april 2021 om 10.30 uur is een webinar waarin er kort wordt teruggekeken naar de verschillende vormen van criminaliteit die tijdens de webinars in september 2020 zijn besproken. In het tweede deel van het webinar wordt het fenomeen spoofing besproken en toegelicht. Onder de knop spoofing vind u het nieuwe informatiefilmpje over dit onderwerp met Kees Hulst wederom in de hoofdrol.
  • Op 22 april 2021 om 10.30 uur is een webinar waarin de online veiligheid uitgebreid besproken wordt. Tijdens dit webinar komen er vele tips voorbij waardoor men zich veilig in de digitale wereld kan begeven.

Via de website Maak het ze niet te makkelijk kunt u de webinars van 15 en 22 april 2021 volgen en webinars uit 2020 terugkijken.

Ambassadeur Kees Hulst

Minister Grapperhaus maakte in september 2020 bekend dat acteur Kees Hulst ambassadeur is van de campagne Senioren en Veiligheid. Hulst: “Als acteur in ‘Het geheime dagboek van Hendrik Groen’ zie ik hoe graag senioren het heft in eigen handen nemen. Zij kunnen veel zelf doen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden, maar hebben daarvoor wel de juiste informatie nodig. Daarom steun ik als ambassadeur graag de campagne, want samen met de overheid maken wij ouderen het oplichters natuurlijk niet te makkelijk!”.

Slachtofferschap

Hoewel ouderen in algemene zin niet vaker slachtoffer worden van strafbare feiten dan mensen in andere leeftijdsgroepen is ieder slachtoffer er een te veel. Politie en de Fraudehelpdesk zien sinds de coronacrisis een verschuiving in de criminaliteit. Zo is het aantal slachtoffers van hulpvraagfraude (bijvoorbeeld via WhatsApp) fors toegenomen en worden babbeltrucs gebruikt waarbij oplichters ‘hulp’ aanbieden.

Vragen

Heeft u een digitale vraag en wilt u iemand daarover spreken? Bel gratis de DigiHulplijn 0800-1508, maandag tot vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Meer informatie vindt u op de website Maakhetzeniettemakkelijk.nl.

Reacties