Provincie Limburg en gemeente Venlo positief over zorgvilla Moubis in Steyl

Foto: Ca. 30 zorgappartementen voor dementerenden in voormalig klooster.

Provincie Limburg en gemeente Venlo zijn positief over het plan van ontwikkelaar Symphony Estates om ‘Landhuis Moubis’ in Steyl te transformeren tot luxe zorgvilla. Hiermee kan het inmiddels vervallen Rijksmonument worden behouden als belangrijk cultuurhistorisch erfgoed.

Gedeputeerde Hubert Mackus sprak tijdens een rondleiding door het pand over een laatste kans om het ‘zorgenkind’ Landhuis Moubis te kunnen redden. De restauratieopgave kan in aanmerking komen voor een restauratiesubsidie zoals de provincie die biedt. Bij de rondleiding waren ook wethouder Sjors Peeters, ambtenaren van gemeente Venlo en VvE van Park Waterloo aanwezig. Alle betrokken partijen zien het belang in van het behoud van het Rijksmonument, dat in 1860 werd gebouwd in opdracht van de weduwe Josephine Moubis-de Rijk, nazaat van één van de voornaamste handelsfamilies van Steyl. Uiteindelijk werd de villa in 1876 aangekocht door de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid. Samen met de vleugel die begin 1900 werd toegevoegd, kreeg het gebouwencomplex de functie van klooster. Sinds 2001 was het gebouw weer in handen van een particulier. Het pand is inmiddels in vervallen staat, dus de urgentie tot restauratie is groot.

Functie van zorgvilla past bij Rijksmonument
Olaf Schoofs, directeur van Symphony Estates, heeft aanvankelijk de mogelijkheden voor herontwikkeling tot luxe koopappartementen verkend met de Monumentencommissie, Monumentenwacht, gemeente Venlo en Provincie Limburg. “Deze plannen bleken helaas niet haalbaar. De eisen die worden gesteld aan het Rijksmonument zijn op belangrijke punten niet te verenigen met de vereisten voor luxe appartementen. Eén daarvan is bijvoorbeeld het toevoegen van nieuwe balkons. Dat is altijd een heikel punt en bij de nieuwe functie van zorgvilla zijn privé balkons aan het gebouw juist niet nodig. Daar kunnen we namelijk volstaan met de achtertuin als gezamenlijke buitenruimte. De voorname uitstraling van het gebouw, de besloten ligging op het landgoed, het uitzicht op de Maas en natuurlijk de vergrijzende regio bieden veel kansen voor Landhuis Moubis als zorgvilla in het hogere (particuliere) segment. We zijn op dit moment bezig met de onderhandelingen met een gespecialiseerde zorgleverancier.”

Omwonenden waren vertegenwoordigd door een afvaardiging van de VvE van Park Waterloo, ook zij zijn blij dat het voorname gebouw op hun landgoed kan worden gered. Zij hebben met name vragen over parkeergelegenheid. “Die zal zich beperken tot het personeel en bezoekers” aldus Schoofs. Zodra het plan is uitgewerkt tot Voorlopig Ontwerp organiseert de ontwikkelaar een presentatie om omwonenden te informeren. De eerste stap is nu het indienen van een principe aanvraag tot medewerking bij gemeente Venlo, zo werd besproken tijdens de rondleiding. Symphony heeft deze direct ingediend. Partijen hopen voor eind december tot een principe akkoord te komen.

Over Symphony Estates
Symphony Estates heeft veel ervaring met de ontwikkeling van kleinschalige exclusieve woonconcepten, met name in Noord-Brabant. Ook herontwikkelde zij al eerder gemeentelijke monumenten tot luxe woningen en appartementen in Nuenen en Eersel.

Reacties