Oranjefonds en SESAM academie helpen vrijwilligersorganisaties en verenigingen

Foto: Foto: Miro Popovic (Projectadviseur OF), Theo Versnel (SESAM adviseur), Kristel Ashra (Hoofd Projectadvies OF a.i.), Yvonne Lengkeek (Directeur SESAM academie) en Peter Douwes (Directeur OF)

Het Oranjefonds en de SESAM academie gaan samenwerken om nóg meer organisaties en burgerinitiatieven te ondersteunen. Zo kan de inzet van de SESAM adviseurs onder bepaalde voorwaarden door het Oranjefonds vergoed worden.

Veel vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven hebben mooie ideeën maar zoeken hulp en advies om deze te realiseren. Hoe moeten ze een stichting vormen? Hoe zit het met statuten en beleidsplan? Hoe kan een project vorm gegeven worden? Een adviseur kan daarbij zeer welkom zijn.

SESAM academie
SESAM academie is een maatschappelijk adviesbureau van ruim 75 gemotiveerde vrijwilligers. Deze SESAM adviseurs zijn professionals van 55 jaar en ouder, die hun loopbaan geheel of grotendeels beëindigd hebben. Ze beschikken over veel kennis en ervaring en worden voortdurend bijgeschoold. En ze zetten hun expertise belangeloos in voor vrijwilligersorganisaties, zoals stichtingen, verenigingen, sociale ondernemingen of burgerinitiatieven. Zo geven ze bijv. ondersteuning op het gebied van strategie, procesbegeleiding bij burgerinitiatieven, coaching, marketing en communicatie, financiën, fondsenwerving, vrijwilligersbeleid en meer. Als een organisatie of initiatief een vraag of probleem heeft en dat bij de SESAM academie neerlegt volgt er altijd een kennismakingsgesprek waarin de vraag verhelderd wordt. Op basis daarvan maakt de betrokken SESAM adviseur een Plan van Aanpak, waarin ook het aantal benodigde dagdelen vermeld staat. De organisatie of het initiatief kan daar wel of niet mee akkoord gaan. De inzet van een adviseur kost 80 euro per dagdeel (4 uur), excl. BTW. Die inkomsten besteed de SESAM-academie aan het draaiend houden van de organisatie en aan de bijscholing van de adviseurs. Niet elke organisatie kan dat bedrag op tafel leggen. Maar nu helpt het Oranjefonds daarbij.

Oranjefonds
Het Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom steunt het Fonds ieder jaar duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds. Projectaanvragen kunnen ingediend worden via de website van het Oranjefonds.
Als er geen projectaanvraag bij het Oranjefonds wordt ingediend of als deze aanvraag niet gehonoreerd wordt, dan kan mogelijk wel de inzet van een SESAM adviseur door het Fonds betaald worden. Mits het initiatief of project gericht is op het verbinden van mensen.

SESAM academie heeft ook adviseurs in Limburg. Meer informatie en een aanvraagformulier zijn te vinden op www.sesamacademie.nl.

Reacties