Onderzoek; Arbeidsmigranten in het voormalige klooster Bethanië

Foto: © Klooster Bethanië - Google Maps.

Het Venlose college wil medewerking verlenen aan de uitbreiding van woningen voor arbeidsmigranten in het voormalig klooster Bethanië. Op dit moment wonen er in het voormalig klooster aan de Kaldenkerkerweg 225 arbeidsmigranten.

Daar mogen er nu maximaal 175 bewoners bijkomen volgens een principebesluit van het gemeentebestuur van Venlo. Onderzoeksbureau Toponderzoek vroeg de deelnemers van TipVenlo naar dit onderwerp. Uit het onderzoek blijkt dat er verdeeldheid heerst onder de respondenten hoe de deelnemers tegenover de uitbreiding van het aantal te huisvesten arbeidsmigranten in het voormalige klooster Bethanië staan. 31% van de respondenten is (zeer) positief over de uitbreiding, daarentegen staat 38% (zeer) negatief over de uitbreiding.

Argumentatie voor- en tegenstanders
De voornaamste reden voor een uitbreiding is dat er een grote vraag is naar arbeidsmigranten; 78% van de respondenten geeft dit aan als reden om positief te zijn.
74% van de tegenstanders van een uitbreiding geven aan dat het aantal te hoog is.

Argumenten (tegen) zijn onder andere; (overgenomen uit het rapport) 

 • Criminaliteit zal toenemen omdat politie niks doet
 • Door zoveel migranten bij elkaar te zetten ontstaat daar een subcultuur
 • Eerst huisvesting voor onze jongeren, ouderen, etc.
 • Er zijn zoveel woningzoekende.
 • Het moet meer verdeeld worden over heel Venlo en omstreken. Nu er zoveel op 1 plek zijn. Is
  er minder behoefte om deel te nemen in de maatschappij.
 • Een bezetting van 400 personen in totaal is veel te veel. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van de huisvesting. 300 personen zou het maximum moeten zijn.

Argumenten (voor) zijn onder andere; 

 • Als ze hier werken hebben ze ook recht op fatsoenlijk onderdak.
 • Er wonen al arbeidsmigranten, dus uitbreiding is eenvoudig en geeft waarschijnlijk geen problemen.
 • Prima locatie niet in dichte woonwijk wel op bereikbare afstand van winkels
 • Deze 175 mensen besteden hun geld (weer) in de gemeente Venlo.

Benieuwd welke redenen de voor- en tegenstanders nog meer geven? En welke honderd tips worden gegeven aan de huisvester Flexrooms Venlo? Lees hier de volledige rapportage.

Het onderzoek van TipVenlo is ingevuld door 285 respondenten. Hierdoor zijn de resultaten momenteel nog indicatief en niet representatief. Alle onderzoeken van TipVenlo zijn te lezen op www.tipvenlo.nl. Wilt u in de volgende raadpleging ook meepraten en meedenken? Meld u hier aan voor TipVenlo.

Reacties

0