Eerste investeerders van VVV-Venlo binnen

Foto: © VVV-Venlo.

Naast de komst van Darfalou verwelkomde VVV-Venlo deze winterstop, na een minutieuze voorbereiding, enkele nieuwe investeerders. In voorbereiding daarop werd vorig jaar reeds de herstructurering van de club voltooid naar een holdingstructuur. Het aandeelhoudersplan heeft daarnaast afgelopen jaar vorm gekregen.

Middels de holdingstructuur wordt ook de continuïteit van de club bewaakt d.m.v. een prioriteitsaandeel en hiertoe is de Stichting Continuïteit opgericht. Aan de basis van het aandeelhoudersplan stond een zorgvuldige waardebepaling van de club uitgevoerd door Aeternus in opdracht van de RvC en directie van VVV-Venlo.

Op basis van deze waardebepaling is het beoogd aandelenkapitaal vastgesteld op 5 miljoen euro, waarvan 4 miljoen euro afkomstig van grootaandeelhouders (Aandeelhouders A) zijnde bij voorkeur ondernemers en partners uit de regio die de club een warm hart toedragen en 1 miljoen euro vanuit de achterban (Aandeelhouders B met een STAK).

VVV-Venlo heeft ervoor gekozen eerst het beoogde aandelenkapitaal van 4 miljoen euro te realiseren.

Algemeen Directeur Marco Bogers: “Ik kan met trots melden dat we er eind september van het afgelopen jaar in zijn geslaagd, dankzij de inbreng van 9 investeerders, ruim de helft van het totaal beoogde kapitaal van EUR 4 mln, bij elkaar hebben. Een belangrijke mijlpaal in de clubgeschiedenis want vanaf dat moment kent de club 9 eigenaren die naar eigen inbreng, een stuk stemrecht verworven hebben. De 1e aandeelhoudersvergadering is inmiddels gepland. Het verzoek van enkele aandeelhouders die graag anoniem willen blijven wordt uiteraard gerespecteerd. Daarnaast hebben we de volgende aandeelhouders bereid gevonden: Hai Berden, Frank Vaessen, Xander van de Kamp, Daniel Frankenhuis, Lei Brauer en Walter Gutterswijk. Wij willen hen hartelijk bedanken voor het in de club gestelde vertrouwen. Momenteel vinden gesprekken plaats en worden afspraken gemaakt met kandidaat-investeerders voor de 2e aandelenemissie van EUR 2 mln.”

Daarnaast is een werkgroep momenteel bezig met de voorbereidingen voor het verwerven van EUR 1 mln kapitaal uit de achterban van de club, zijnde supporters, sponsors en sympathisanten. De intentie is om deze campagne uit te rollen tegelijkertijd met onze seizoenkaartencampagne in april/mei.

Bron: http://www.vvv-venlo.nl/