Akkoord over voorlopig ontwerp ‘Raadhuis aan de Drink’

Foto: ©HERMON Erfgoed / Architectenbureau Enklaar en Klavers

HERMON Erfgoed is op hoofdlijnen tot een akkoord gekomen met de Gemeente Venlo en de Adviescommissie Welstand en Erfgoed over het voorlopige ontwerp voor de herontwikkeling van het voormalig ‘Raadhuis aan de Drink’ in Tegelen.

Overleg
In samenspraak met de verschillende gemeentelijke diensten, alsmede de Adviescommissie Welstand en Erfgoed, is iedereen op hoofdlijnen akkoord en enthousiast over het voorlopig ontwerp. De wensen en opmerkingen van de verschillende partijen zijn zoveel mogelijk in het ontwerp verwerkt.

Het ontwerp
Veel aandacht is uitgegaan naar een groene, duurzame en lichte uitwerking van het ontwerp, waarbij de geschiedenis en bestaande kwaliteiten van de gebouwdelen als uitgangspunt dienden. Het ontwerp laat duidelijk zien hoe het voormalige monumentale raadhuis en het modernere gemeentekantoor, zowel qua uiterlijk als qua nieuwe functies goed van elkaar te onderscheiden zijn. De oorspronkelijke karakteristieken van beide gebouwdelen blijven goed herkenbaar. Het gebouw krijgt een groene uitstraling met houten accenten, terwijl het oorspronkelijke karakter van het voormalige gemeentekantoor ook herkenbaar blijft. Op het dak komen zonnepanelen.

Functies
In het te restaureren monumentale gedeelte komt ruimte voor publiek toegankelijke horeca, terwijl aan de achterzijde op transparante wijze, met behulp van glas, een overgang wordt gemaakt naar het gebouw met de zorgfunctie. Hier komen veertig [40] zorgeenheden in de vorm van kleine studio’s verdeeld over twee verdiepingen, met daarbij een aantal gezamenlijke huiskamers en grote vides.

Reacties

Cookieinstellingen