Venlo goed op dreef met nieuw cultuurbeleid

Foto: © Venlo Online.

Het college van burgemeester en wethouders heeft eind november een eerste voortgangsrapportage uitgebracht over de uitvoering van de nieuwe cultuurvisie van mei 2020. De gemeente heeft toen gekozen voor een integraal beleid met een grote waardering voor ‘Het cultureel vermogen van Venlo’.

‘Het cultureel vermogen van Venlo’ is vertaald naar twaalf speerpunten voor een sterke wederkerige relatie tussen cultuur en de verschillende gemeentelijke programma’s. Uit de rapportage blijkt dat, ondanks de coronapandemie op alle twaalf de speerpunten belangrijke resultaten zijn geboekt. Mede dankzij een omvangrijk corona steun- en herstelpakket konden cultuurmakers, culturele instellingen en maatschappelijke partners de afgelopen periode een groot aantal bijzondere projecten realiseren.

Gerealiseerde projecten
Projecten zoals de theaterproductie ‘ADEM’ voor de zorg en het festival ‘Aan de waterkant’ op de nieuwe Lage Loswal werden gerealiseerd. Het jaar 2021 was ook het jaar van de Urban Summer Tour, structurele versterking van de Bibliotheek Venlo met onder andere taalprogramma’s in de wijken, een quickscan van de kleinere culturele voorzieningen en de opening van het nieuwe Museum van Bommel van Dam.

Voortgangsrapportage cultuurvisie
In onderstaande voortgangsrapportage cultuurvisie krijg je een duidelijk overzicht hoe via de twaalf speerpunten uitvoering wordt gegeven aan verschillende gemeentelijke beleidsthema’s en -programma’s. Je kunt vervolgens zelf op basis van eigen interesse beslissen op welke speerpunt je doorklikt. Daar staat dan de belangrijkste informatie over de doelstellingen vanaf 2020 en de voortgang in 2021. Bij ieder speerpunt wordt dat ook geïllustreerd met een inspirerend projectvoorbeeld en weblinks naar relevante achtergrondinformatie. Het college zal vanaf nu minimaal één keer per jaar verslag doen over de voortgang van de voorgenomen ontwikkelingen per speerpunt.

Reacties

Cookieinstellingen