Buurtbudget: vier wijken in Venlo krijgen 140.000 euro

Foto: © Buurtbudget - gemeente Venlo.

Na de start in Vastenavondkamp krijgen nu vier andere wijken in Venlo geld van de gemeente. Dat geld mogen de buurtbewoners samen gaan besteden, onder het motto: mensen weten zelf het beste wat er leuker, beter of veiliger kan in hun eigen buurt. Daarmee doet het project Buurtbudget een beroep op de creativiteit en daadkracht van bewoners en versterkt het ook het saamhorigheidsgevoel binnen een wijk.

Op 22 oktober is het vervolg van het Buurtbudget van start gegaan. Die ochtend kregen vertegenwoordigers van de wijken Op de Heide, Klingerberg, Centrum-Noord en Venlo-Oost-Zuid symbolisch het bedrag van 140.000 euro overhandigd door wethouder Sjors Peeters. Op dezelfde dag wordt ook de geactualiseerde website van Buurtbudget (buurtbudget.venlo.nl) actief.

Buurtbewoners van dertien jaar en ouder kunnen zich aanmelden als ze mee willen praten en beslissen over de besteding van het geld. In een folder die huis aan huis wordt verspreid, staat op welke manieren ze dat kunnen doen.

In november volgen bijeenkomsten in de wijken:
• Op de Heide: 1 november in De Glazenap
• Klingerberg: 4 november in De Egelantier
• Venlo-Oost-Zuid: 8 november in gemeenschapshuis Maagdenberg
• Centrum-Noord: 9 november in de Venlonazaal
Binnenlopen telkens vanaf 19.00 uur, aanvang om 19.30 uur.

Door in kleine groepjes met elkaar te overleggen, kunnen de deelnemers het geld over elf thema’s verdelen. Voorbeelden van die thema’s zijn Ouderen, Verkeer, Omgaan met elkaar, Leren en werken en Groen. Mensen kunnen ook meedoen via de website, maar in dat geval telt hun stem maar voor de helft mee. Dit komt omdat de gemeente het liefst ziet dat mensen elkaar ontmoeten en samen beslissingen nemen.

Ideeën
Als duidelijk is hoeveel geld beschikbaar is voor elk thema, kan iedereen tot half januari ideeën voor een project inleveren. Een speeltuin waar ook gehandicapte kinderen fijn kunnen spelen, bloembakken, een Halloweenviering, snelheidsremmende maatregelen, samen koken: alle ideeën zijn welkom. De gemeente bekijkt vervolgens of de projecten haalbaar zijn binnen het budget van de verschillende thema’s en of ze technisch te realiseren zijn. Alle buurtbewoners van dertien jaar en ouder mogen vervolgens tijdens een nieuwe bijeenkomst of via de website (halve stem!) stemmen op de verschillende projecten.

En dan is het tijd voor echte actie! Samen met de gemeente – en eventueel derde partijen – gaan de indieners van de projecten aan de slag om hun idee uit te voeren. Ze hebben dan een jaar de tijd om met z’n allen hun buurt mooier, veiliger en gezelliger te maken.

 

 

 

 

 

Reacties