Venlo renoveert schoolgebouwen duurzaam

Foto: © Gemeente Venlo.

De gemeente Venlo is, samen met de Venlose schoolbesturen, verantwoordelijk voor deugdelijke onderwijshuisvesting, die voldoet aan de wensen van deze tijd. Daarbij kiest Venlo vaak niet voor nieuwbouw, maar bij voorkeur voor duurzame renovatie. Zo is in januari jongstleden gestart met de renovatie van Basisschool De Koperwiek in Venlo-Zuid en wordt momenteel ook Basisschool St. Martinus in het centrum van Venlo verbouwd. Daarnaast start vanaf dit schooljaar de renovatie van het Regionaal Kindcentrum Ulingshof.  

Waarom duurzame renovatie?
Het is maatschappelijk gezien niet meer te verantwoorden om bij vervangende huisvesting altijd direct voor nieuwbouw te kiezen. Venlo kiest daarom eerst voor de mogelijkheid om een schoolgebouw duurzaam te renoveren. Met deze vorm van renovatie verleng je de levensduur van een bestaande school met 25 tot 30 jaar. Het is een manier om het bestaande gebouw te transformeren tot een energiezuinig duurzaam gebouw met een goed binnenmilieu, dat voldoet aan alle huidige kwaliteitseisen.

Goede samenwerking met de Venlose schoolbesturen is hier cruciaal. “Ik ben erg tevreden over de afspraken die we gemaakt hebben in ons huisvestingsplan,” zegt wethouder Frans Schatorjé (Zorg, Welzijn & Onderwijs). “Met dit plan, dat loopt tot 2038, combineren we de beschikbare geldstromen en zorgen we gezamenlijk voor een goede spreiding van onderwijsvoorzieningen over de verschillende wijken in onze gemeente.”

Gedurende 2021 en 2022 zullen naar verwachting de volgende renovatieprojecten worden opgeleverd:

Basisschool Sint Martinus
Het schoolgebouw is van 1979 en gaat grondig op de schop. Veel muren worden doorgebroken om meer samenwerking tussen de groepen te realiseren. Op het dak van de gymzaal komen zonnepanelen. De school (en gymzaal) wordt daarmee bijna energieneutraal. Ook komt er een lift zodat de hele school voor iedereen beter toegankelijk wordt. De leerlingen verhuizen gedurende de renovatie naar 3 locaties: Valuascollege, Volksuniversiteit en de Beerendonck. De oplevering van het gerenoveerde schoolgebouw staat gepland in december 2021.

Regionaal Kindcentrum Ulingshof
Samen met Onderwijsgroep Buitengewoon, Adelante Zorggroep en PSW (gehandicaptenzorg) realiseert de gemeente een kindcentrum voor Onderwijs, Revalidatie en Zorg voor kinderen en jongeren (2-20 jaar) met een lichamelijke en/of meervoudige beperking en langdurig zieke kinderen. Afgestemd op hun behoeften en vanuit de gedachte één kind, één plan. Om dit te realiseren wordt de huidige locatie (inclusief gymzaal en therapiebad) in Venlo gerenoveerd. Tijdens de renovatie is het noodzakelijk dat Ulingshof verhuist naar twee tijdelijke locaties in Blerick waar zij het huidige aanbod een jaar lang zullen voortzetten. De renovatie start in september en is waarschijnlijk bij de aanvang van het schooljaar 2022 – 2023 afgerond.

Basisschool De Koperwiek
Tegelijkertijd met de bouw van een gymzaal wordt de complete locatie Broekhofstraat in Venlo-Zuid op dit moment gerenoveerd. Dit schoolgebouw is (o.a. als gevolg van lekkages) na bijna vijfentwintig jaar toe aan een stevige opknapbeurt. Door verduurzaming en realisatie van meer flexibele ruimtes, voldoende leerplekken buiten de klaslokalen en vooral een optimaal binnenklimaat voldoet de locatie Broekhofstraat na de renovatie weer helemaal aan de eisen van deze tijd. De oplevering staat gepland in april 2022. De leerlingen zijn tijdelijk gehuisvest bij College Den Hulster.

Overige projecten
In schooljaar 2021-2022 wordt verder gewerkt aan de planvorming en de start van de renovatie van Basisschool De Toermalijn (Tegelen), Basisschool Groeneveld (Venlo) en Basisschool Rudolf Steiner Educare (Venlo).

Bij De Taalbrug (Venlo) gaat het om uitbreiding en bij Basisschool De Springbeek (Hout-Blerick) is sprake van nieuwbouw. Hier is het niet mogelijk om het schoolgebouw verantwoord duurzaam te renoveren. Daarnaast heeft de gemeenteraad middelen beschikbaar gesteld voor de totstandkoming van adequate huisvesting voor SO/VSO de Wijnberg, VSO de Velddijk en Praktijkonderwijsschool Wildveld.

Reacties