Gemeente Venlo neemt deel aan landelijke inleveractie steekwapens

Foto: © Pixabay.

De gemeente Venlo neemt in de Week van de Veiligheid deel aan de landelijke inleveractie van steekwapens. Vooral jongeren en jongvolwassenen worden aangemoedigd hun steekwapen in te leveren.

In de periode voorafgaand aan de inleverweek start de gemeente een campagne om hun bewust te maken van de risico’s van wapenbezit. De Week van de Veiligheid vindt dit jaar plaats van 11 tot en met 17 oktober.

“Wapens horen niet thuis in onze samenleving. Dat is niet de manier waarop we conflicten willen oplossen,” zegt burgemeester Scholten. “De laatste jaren zien we echter dat het wapengebruik toeneemt, vooral onder jongeren en jongvolwassenen. Dat is een buitengewoon zorgelijke ontwikkeling. Daarom is het belangrijk dat ook in onze gemeente aandacht is voor dit thema. Via de inleveractie maken we bovendien onze stad weer een stukje veiliger.”

Tijdens de inleverweek kunnen steekwapens straffeloos ingeleverd worden bij het politiebureau aan de Rijnbeekstraat. Het inleveren van de wapens gebeurt anoniem in een inleverton die op het bureau staat. Er is dus geen risico dat men bestraft kan worden voor het wapenbezit. Na afloop van de inleverweek wordt het totale aantal ingeleverde wapens in de deelnemende gemeenten landelijk bekend gemaakt. De inleveractie wordt landelijk gefaciliteerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie.

Reacties