Ik ben geëvacueerd. Wanneer mag ik weer terug naar mijn woning?

Foto: © Keistadnieuws.

Veiligheidsregio Limburg-Noord is opgeschaald naar GRIP 4. Veel regen zorgt voor hoge waterstanden in de Maas, zijrivieren en beken in Limburg. Sommige gebieden lopen onder door hoogwater. We vragen iedereen om weg te blijven van snelstromende beken en rivieren.

De komende dagen heeft Limburg nog te maken met hoogwater. Het is belangrijk om alert te blijven en rampgebieden te mijden. Op die manier hebben hulpdiensten de ruimte om hun werk te doen.

Ik ben geëvacueerd. Wanneer mag ik weer terug naar mijn woning?
De gemeente begrijpt dat er veel mensen zijn die vragen hebben over wanneer ze weer terug naar huis mogen. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een veilige terugkeer.

Zondagochtend is een team dijkinspecteurs van Waterschap Limburg gestart met het beoordelen van de dijken. Zij bekijken of het veilig is voor de bewoners om terug te keren. De dijken hebben langere tijd veel water te verduren gehad, waardoor ze beschadigd of verzwakt kunnen zijn. Nu het water zakt, verdwijnt de tegendruk van het water waardoor er kans is op schade. Voordat bewoners veilig kunnen terugkeren is deze inspectie noodzakelijk. De inspecteurs zijn begonnen in Echt-Susteren en volgen de Maas in noordelijke richting. Op basis van de inspectie besluit de gemeente wanneer bewoners terug naar hun huizen mogen.

Zodra inwoners van de gemeente veilig terug kunt naar naar woning, zal de gemeente dit communiceren.

Recreëren bij de Maas
Veiligheidsregio Limburg-Noord benadrukt nogmaals dat recreëren bij de Maas niet is toegestaan. De veiligheidsregio roept mensen op hun verstand te gebruiken en zich aan de geldende maatregelen en noodverordeningen te houden. “Waar dat nodig is, zal er op gehandhaafd worden”, waarschuwt de woordvoerster.

Reacties