Dringende oproep: Niet op de schotten van de waterkering klimmen

Foto: VenloOnline.

De gemeente Venlo doet een dringende oproep aan iedereen om weg te blijven bij het hoogwater en niet op de schotten van de waterkering te klimmen.

Dit is levensgevaarlijk! Bovendien kunnen de schotten hierdoor schade ondervinden waardoor de bescherming tegen het hoogwater in gevaar komt en daarmee de veiligheid van heel veel mensen. Er worden boetes uitgedeeld.

UPDATE 17-7-2021 – 16.00 uur

Na Steyl bezocht de burgemeester vanmiddag Velden. Ook hier is door vele inwoners hard meegewerkt om honderden zandzakken op de juiste plek te krijgen. Fantastisch werk!

UPDATE 17-7-2021 – 15.40 uur

Vrijwilligers, bedankt voor al jullie inzet en harde werk! Samen proberen we het hoogwater te bestrijden en ons steentje bij te dragen waar nodig.

Wil jij ook je hulp aanbieden?
De gemeente krijgt veel vragen binnen over inwonersinitiatieven en het aanbieden van hulp. Om elkaar te helpen in deze tijd is Incluzio Sociale Basis bereikbaar voor iedereen die een dienst of hulp wilt aanbieden. Incluzio Sociale Basis is bereikbaar via [email protected] Vermeld in de mail duidelijk je naam en contactgegevens (postcode en huisnummer).

UPDATE 17-7-2021 – 14.40 uur

Burgemeester Antoin Scholten bezoekt vanmiddag een aantal plekken in onze gemeente om de situatie van onder andere de dijken ter plekke te bekijken.

Bij een aantal dijken is hard gewerkt door veel vrijwilligers om de dijk te versterken. De burgemeester sprak eerder vandaag zijn grote waardering uit voor al het harde werk dat is verzet.

Het eerste bezoek werd zojuist gebracht aan de Maashoek en Jochumhof in Steyl.

UPDATE 17-7-2021 – 13.55 uur

Persconferentie Veiligheidsregio 
In Venlo verwachten we een langgerekt plateau van het hoge water, die duurt waarschijnlijk nog 36 uur. Dit betekent dat het waterpeil voor een lange periode op dit extreem hoge peil blijft. De druk op de dijken blijft daardoor nog lang aanhouden.

Het risico op lekkages of zwakke plekken blijft daardoor zeer hoog. Mocht u dit signaleren, meld dit dan meteen bij het Waterschap, telefoonnummer: 0800 0341. Er staat een interventieteam paraat.

Oproep aan mensen van buiten de regio Noord-Limburg om niet deze kant op te komen. De risicogebieden dienen ten alle tijden gemeden te worden. Ramptoerisme belemmert de hulpdiensten bij het doen van hun werk.

Voorzitter van de Veiligheidsregio en burgemeester van Venlo Antoin Scholten bedankt ook iedereen die hulp en steun verleent in deze dagen. Vele vrijwilligers zijn actief in de regio en verlenen fantastische hulp. Ook is er enorme waardering voor de steun uit Duitsland. Er wordt hulp geboden door verschillende Duitse regiogemeenten. Brandweermensen, pompinstallaties en onderdak, vanuit de oosterburen komt zeer veel waardevolle steun.

De volgende persconferentie is zaterdag 17 juli om 19.00 uur. Deze kunt u volgen op www.vrln.nl/calamiteit.

Reacties