Wekelijkse inzameling GFT-afval in de zomer

Foto: © Gemeente Venlo.

In juni, juli en augustus wordt het Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) bij laagbouwwoningen wekelijks opgehaald. 

De wekelijkse inzameling vindt op dezelfde dag plaats als u gewend bent. De groene container kunt u in de zomer dus iedere week aan straat zetten. De grijze container wordt iedere twee weken geleegd.

Waarom een wekelijkse inzameling van GFT?
In de zomermaanden is er meer aanbod van groenafval. Door groen- en etensresten vaker in te zamelen, kunnen inwoners het beter scheiden. En omdat het sneller wordt afgevoerd, zorgen etensresten ook voor minder stankoverlast. Daarnaast is het scheiden van GFT goed voor het milieu en een stuk goedkoper dan het verbranden van afval uit de grijze container. Van goed gescheiden GFT en etensresten uit de groene container wordt compost en biogas gemaakt.

Uitkomst enquête over de variabele GFT-inzameling
In de periode van 19 maart tot en met 5 april 2021 is een enquête uitgezet onder inwoners (gemeentepanel en Facebook) over de variabele GFT-inzameling. De variabele GFT-inzameling houdt in dat in de zomer het GFT wekelijks wordt opgehaald en in de winter één keer per vier weken.

Uit de enquête is gebleken dat 66% van de inwoners voorstander is van een wekelijkse GFT-inzameling in de zomer. 70% is voor het een keer per 4 weken inzamelen van GFT in de winter. De meeste bewoners zijn dus tevreden over de variabele GFT-inzameling. Daarom is besloten om door te gaan met deze manier van het inzamelen van GFT.

Aanbieden container
Zo zet u de container op de goede manier aan straat:
• voor 07.30 uur ’s morgens op de inzameldag of de avond ervoor vanaf 22.00 uur;
• geen te zware container (maximaal 70 kilo);
• met een dichte deksel;
• met de wielen naar de straat;
• haal de container voor 22.00 uur op de inzameldag weer naar binnen.

Weten wanneer uw container wordt geleegd? Kijk dan op de afvalkalender van de gemeente Venlo.

Reacties