Pilot: Digitale ondersteuning/ begeleiding in thuissituatie mensen met dementie

Foto: © De zorggroep.

Hulp bij Dementie Midden- en Noord- Limburg onderzoekt via een pilot of zij in de thuissituatie met de Memory Lane kunnen voorzien in de behoefte bij mensen met dementie aan hulp bij een zinvolle invulling van hun dag.  De Memory Lane is een digitaal zorgbeeldscherm. Memory Lane draagt via beeldzorg bij aan een eenvoudige en begrijpelijke manier van communiceren tussen senioren, familie & mantelzorgers en zorgprofessionals.

Door de coronapandemie gaat de lichamelijke en mentale gezondheidstoestand van mensen met dementie achteruit. Ook neemt  hun eenzaamheid toe en zelfredzaamheid af, terwijl  mantelzorgers in een rap tempo fors overbelast raken. Begeleiding en ondersteuning, samen iets doen met een maatje/ vrijwilliger, een bezoek aan het koor of Alzheimer café. Deze activiteiten geven aan dat daginvulling en structuur van groot belang zijn voor mensen met dementie en hun naasten. Maar wat als dit plots wegvalt….

Van daar deze pilot, opgezet door Hulp bij Dementie Noord- en Midden- Limburg. Met als doel om de behoefte aan digitale begeleiding/ ondersteuning, daginvulling en structuur te onderzoeken met de inzet Memory Lane.

Reacties