Weekendafsluiting A73 tussen Grubbenvorst en Horst (richting Nijmegen)

Foto: © Pixabay.

Om vorstschade aan het asfalt te herstellen, voert Rijkswaterstaat reparatie uit aan de snelweg A73. Hierdoor is de A73 richting Nijmegen tussen oprit (12) Grubbenvorst en afrit (11) Horst afgesloten voor al het verkeer, van vrijdag 19 februari 20.00 tot zondag 21 februari 2021 06.00 uur.

Weggebruikers dienen hierdoor rekening te houden met omleidingen en extra reistijd.

Omleidingsroutes A73
Gele borden geven ter plaatse informatie over de werkzaamheden en verkeersmaatregelen.

Vorstschade aan het asfalt
De winterse omstandigheden hebben afgelopen periode tot asfaltschades geleid. Daar waar nodig zijn tijdelijke maatregelen getroffen en spoedreparaties uitgevoerd. In de komende weken vinden in Zuid-Nederland nog meer herstelwerkzaamheden plaats. Wanneer schade geen direct gevaar oplevert, wordt deze meegenomen in de onderhoudswerkzaamheden die vanaf het voorjaar van 2021 worden uitgevoerd. Wel nemen we tijdelijke veiligheidsmaatregelen voor de weggebruikers, maar ook om veilig te kunnen werken. Zo plaatsen we onder meer waarschuwingsborden, stellen we snelheidsbeperkingen in en waar nodig sluiten we rijstroken af.

Reacties