(Brief)stemmen voor 70 jarigen en ouder

Foto: © Stemmen - Stempas.

Op woensdag 17 maart 2021 van 7.30 tot 21.00 uur kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. De geldende coronamaatregelen hebben geen gevolgen voor de verkiezingen. De verkiezingen gaan door.

Kiezers van 70 jaar en ouder hebben 4 mogelijkheden om te stemmen.

 • U stemt per brief
 • U komt vervroegd stemmen op maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021
 • U komt stemmen op woensdag 17 maart 2021
 • U machtigt iemand die voor u stemt.

U bepaalt zelf op welke manier u uw stem uitbrengt.

Briefstemmen
Alle inwoners van 70 jaar en ouder kunnen ook per brief stemmen. U krijgt hiervoor uiterlijk op 3 maart 2021 een stempluspas thuis gestuurd en ongeveer een week later het briefstembiljet met uitleg over het briefstemmen. Met deze pas kunnen inwoners van 70 jaar en ouder ook vervoegd stemmen op 15 en 16 maart of stemmen op 17 maart 2021 of een volmacht geven aan een andere kiezer.

Hoe werkt het briefstemmen
U kunt uw stem uitbrengen per brief. U ontvangt uiterlijk 3 maart 2021 hiervoor een stempluspas. Uiterlijk 11 maart 2021 ontvangt u het briefstembiljet (kandidatenlijst) met briefstemenvelop, een voorgeadresseerde retourenvelop en uitleg over het briefstemmen. Maak op het briefstembiljet uw keuze. Dit mag met elke kleur.

 1. Maak op het briefstembiljet uw keuze. Dit mag met elke kleur.
 2. Doe alleen het briefstembiljet in de envelop met de tekst ‘briefstembiljet’.
 3. Plak de envelop dicht. Let op: uw stem wordt niet meegeteld als het briefstembiljet niet in deze envelop zit. Eerder ontving u uw stempluspas. Pak deze erbij en zet uw handtekening op de stempluspas.
 4. Pak nu de retourenvelop. Stop in de retourenvelop:
  – de dichtgeplakte envelop met uw briefstembiljet
  – de stempluspas waarop u uw handtekening heeft gezet.
 5. Plak de retourenvelop dicht. Een postzegel is niet nodig.
  – Zorg dat uw briefstem vóór woensdag 17 maart 2021 om 21.00 uur aankomt:
  – Doe uw briefstem vóór vrijdag 12 maart 2021 17.00 uur op de post of lever deze in op een afgiftepunt in jouw gemeente. Ook kunt u tijdens de verkiezingsdag van 07.30 uur tot 21.00 uur uw briefstem afgeven.

Gezondheidscheck als u naar het stemlokaal komt
Samen met de stempluspas heeft u ook een gezondheidscheck thuis ontvangen. Voordat u gaat stemmen in een stemlokaal doet u natuurlijk de check. Heeft u één of meer vragen met JA beantwoord, komt u natuurlijk niet naar het stemlokaal. U kunt een volmacht geven aan een andere kiezer. Dat kan ook op de verkiezingsdag zelf nog. Elke stem telt.

 

Reacties