Coronatraining met speciale reality bril voor verpleegkundigen bij VieCuri

Foto: © VieCuri.

Verpleegkundigen in VieCuri worden op een bijzondere manier getraind om op de corona-afdeling te kunnen werken: ze leren met een speciale augmented reality bril in korte tijd coronaverschijnselen te herkennen en daar adequaat op te reageren. VieCuri is het eerste ziekenhuis van Limburg dat op deze manier corona-trainingen verzorgt.

Een speciale bril, de HoloLens, laat driedimensionale hologrammen zien boven op de echte wereld. Zo kan in de training voor verpleegkundigen een 3D-patiënt op een ziekenhuisbed worden geprojecteerd. Levensecht, alsof er een gewone patiënt in bed ligt. Het oefenen in de virtuele omgeving is een verdieping op de trainingen die sinds de uitbraak van het coronavirus gegeven worden. Naast het leereffect, draagt het levensecht oefenen bij aan het verwerken van datgene wat verpleegkundigen meemaken op een covid-afdeling.

Hoesten en benauwdheid
De training start op het moment dat de patiënt met klachten virtueel in het ziekenhuis verschijnt. Het is dan nog niet bekend of hij besmet is met corona. De verpleegkundige ziet in de bril dat de klachten gaandeweg toenemen: de patiënt hoest, wordt benauwd en kortademig.

Verslechtering van de gezondheid
Naast de patiënt verschijnen diverse waardes in beeld, zoals het zuurstofgehalte, de temperatuur, bloeddruk en hartslag. De verpleegkundige kan om de virtuele patiënt heen lopen en hem zelfs verplaatsen. Zo leert de verpleegkundige veelvoorkomende symptomen van het virus te herkennen, patiënten te beoordelen en signalen op te vangen die duiden op verslechtering van de gezondheidssituatie. Uiteindelijk moet de patiënt worden overgeplaatst naar de intensive care. Met deze training leren de verpleegkundigen in korte tijd veel over het ziektebeeld. De verpleegkundigen die er inmiddels ervaring mee hebben, zijn erg enthousiast. Het is een waardevolle verdieping op de training waarin het klinische redeneren en de samenwerking in een acute COVID situatie centraal staan.

Een goede buur
VieCuri leent de HoloLens van ASML en is ondersteund bij de implementatie door Maxima Medisch Centrum uit Eindhoven. Bij de chipmachinemaker gebruiken ze hem om ASML-ingenieurs op grote afstand te ondersteunen als zij werken aan de machines bij klanten in Azië of Amerika.

Reacties