Aantal voortijdig schoolverlaters in Venlo daalt

Midden november zijn de laatste landelijke cijfers over het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) gepubliceerd. Deze cijfers laten zien dat in Venlo het percentage vsv-ers van 2,35% (in 2017-2018) is gedaald naar 2,10% (in 2018-2019). Dit in tegenstelling tot de landelijke cijfers die een stijging laten zien. Met dit percentage scoort Venlo nog wel net iets boven het landelijke gemiddelde van 2,02%. Maar daarmee staat Venlo wel op een verdienstelijke 7e plek in het lijstje van G40 gemeenten.  

Ook de regionale cijfers van Noord- en Midden Limburg laten een daling zien van 1,91% (in 2017-2018) naar 1,79% (in 2018-2019) en liggen onder het landelijke gemiddelde. Daarmee neemt onze regio een 10e plek in ten opzichte van de 39 regio’s. “Deze dalende cijfers laten zien dat we samen op de goede weg zijn en dat onze aanpak vruchten afwerpt,” stelt wethouder Frans Schatorjé (Onderwijs). “Maar we zijn er nog niet, er is werk aan de winkel. Want iedere vsv-er is er een te veel.”

Om de nieuwe Venlose cijfers (2,10% en 151 vsv-ers) goed te kunnen duiden, is een vergelijking met andere gemeenten wenselijk: Heerlen 3.42% (185 vsv-ers), Eindhoven 2.88% (413 vsv-ers), Maastricht 2.86% (160 vsv-ers), Sittard-Geleen 2.42% (141 vsv-ers) en Helmond 2.15% (163 vsv-ers).

Het vsv-programma 2020-2024, dat onlangs naar de raad is verstuurd, is erop gericht om het aantal vsv-ers te verkleinen, nog meer jongeren een startkwalificatie te laten behalen en nog meer jongeren toe te leiden naar een passende (werk-)plek. De gemeente Venlo heeft hierbij speciale aandacht voor jongeren die moeite hebben met het behalen van een startkwalificatie doordat zij de Nederlandse taal nog niet (voldoende) machtig zijn. Hier kun je het vsv-programma 2020-2024 downloaden.

Reacties