Ontwerp-bestemmingsplan voor 6 levensbestendige woningen

Foto: Keistadnieuws.

VENLO, BURGEMEESTER HOUBENSTRAAT – Enkele omwonenden van de locatie aan de Burgemeester Houbenstraat 44 in Venlo hebben zich verenigd in CPO vereniging ‘BHS44’.

Deze vereniging heeft het voornemen om een zestal levensloopbestendige woningen voor eigen bewoning aan de Burgemeester Houbenstraat 44 te realiseren.

Het groene karakter en de goed functionerende buurtspeelvoorzieningen spelen een belangrijke rol in de plannen. Het voornemen is om de bestaande groenzone/speeltuin ten zuiden van deze beoogde woningen in noordelijke richting uit te breiden. Ongeveer de helft van het plangebied zal dan worden ingericht als openbare groenzone.

Begin 2019 is het oude pand van de Montessorischool Venlo tegen de vlakte gegaan. Bij de gemeente ligt op dit moment het ontwerp-bestemmingsplan voor de realisatie ter inzage.

Foto’s Keistadnieuws.

Reacties